Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsgruppen for global orden og diplomati

På hvilke måter endres internasjonal politikk? Hvordan påvirker globale maktstrukturer staters utenrikspolitikk – og omvendt? Hva kjennetegner Norges rolle på den internasjonale arena, før og nå?
Sikkerhetsrådet FN cropped.jpg
Photo: NTB/Scanpix

Forskningsgruppen Global orden og diplomati forsker på internasjonale systemets omskiftelige natur, og hvordan staters utenrikspolitikk blir til og utføres innenfor disse rammene. Særlig oppmerksomhet vies til utviklingen av og endringer knyttet til norsk utenrikspolitikk.

Forskere i gruppen arbeider med teoridrevet så vel som empirisk fundert forskning, og er opptatt av å forstå politikk i dag i historisk og komparativ kontekst.

Gruppen ledes av  Morten Skumsrud Andersen.

Temaer

  • Diplomati
  • Utenrikspolitikk
  • Styring
  • Internasjonale organisasjoner