Ingvild Brox Brodtkorb

Vitenskapelig assistent

Ingvild er vitenskapelig assistent og jobber blant annet med nordisk-afrikansk samarbeid i forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun har en mastergrad i Statsvitenskap fra København Universitet og skrev masteroppgave om Frankrike og EU's sikkerhetsengasjement i Mali. Ingvilds interesseområder er konflikt, fredsopersjoner, sikkerhetspolitikk, statsbygging og humanitært arbeid. 

Hun har også en bachelorgrad i Global Utvikling fra Stockholm Universitet og har tidligere jobbet som praktikant i FNs World Food Programme, den norske FN-delegasjonen i New York og Flyktninghjelpen.


UTDANNING:

2019 - 2021: Master i Statsvitenskap, København Universitet 

2015 - 2018: Bachelor i Global Utvikling, Stockholms Universitet

ARBEIDSERFARING:

2023 - nåværende: Vitenskapelig assistent, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 

2022: Konsulent, Jerusalem Human Rights Consortium (JHRC) 

2021 - 2022: Praktikant, FNs World Food Programme (WFP) 

2019: Fred- og sikkerhetspraktikant - den norske FN-delegasjonen i New York 

2018: Praktikant, Flyktninghjelpen