Hopp til innhold
NUPI skole

Klima, fred og sikkerhet i DR Kongo

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)-prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Den demokratiske republikken Kongo.
Elv padling.jpg

Den demokratiske republikken Kongo står overfør en konfluens av klimaendringer, miljøforringelse, ressursutnyttelse og konfliktdynamikk som forverrer usikkerheten i landet. Den doble virkningen av klimaendringer og den globale grønne energiomstillingen risikerer å øke splittelsen rundt ressursforvaltning og fremme interkommunal konflikt om ressurser som land og vann. Klimarelaterte sikkerhetsrisikoer truer med å undergrave menneskelig sikkerhet gjennom økt levebrød- og matusikkerhet og endrede mønstre for transhumance.

Les faktaarket i fulltekst her eller last det ned som PDF her!

Hovedfunn i dette faktaarket:

  • Konsekvensene av klimaendringer på landbruket, inkludert temperaturøkninger og nedbørsvariasjoner, eroderer produktiviteten og fører til økt matusikkerhet og sårbarhet i DRC.
  • Væpnet og interkommunal konflikt øst i DRC er en nøkkeldriver for fordrivelse, som forårsaker massefordrivelse og gjør lokalsamfunn, flyktninger og internt fordrevne (IDP) sårbare for virkningene av klimaendringer. De siste fem årene har det også vært en dramatisk økning i antall registrerte fordrevne forårsaket av stormer og flom.
  • Innsats for å redusere klimaendringer og bærekraftig forvaltning av skogressurser hindres av pågående konflikt, korrupsjon og ustabilitet i landet. Ulovlige aktiviteter utført av væpnede grupper, som ulovlig gruvedrift, hogst og handel med dyreliv, bidrar til miljøforringelse og tap av biologisk mangfold.
  • Den grønne energiomstillingen skaper enorm global etterspørsel etter mineraler som kobber, kobolt, litium, mangan, sjeldne jordarter og sink. Driften av statlige og ikke-statlige væpnede grupper i ulovlig gruvedrift og ressursutvinning undergraver naturressursstyring, forårsaker miljøskade og forverrer spenninger i fellesskapet.

Videre lesning:

More fact sheets in this series:

Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks