Tora Berge Naterstad

Forsker

Tora Berge Naterstad er forsker i NUPIs forskningsgruppe for Russland, Asia og internasjonal handel. Naterstad arbeider blant annet med prosjektene Verdibasert regimelegitimering i Russland (LegitRuss), Dynamics of de facto state patron-client relations (DeFacto), og Russlandsnettverket (RUSSNETT). Hun har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent på The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX). 

Naterstad er statsviter fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave, Russian Nation Building and the Biopolitics of Defending Tradition, 2012-2021, undersøker hvordan nasjon, kropp, verdier og makt henger sammen i Putins Russland.  

Naterstad har bachelorgrad i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo og SOAS University of London, og har studert russisk språk og samfunn i Oslo og ved Moscow Higher School of Economics. Forskningsinteressene hennes inkluderer nasjonalisme og politikk i Russland, kritiske sikkerhetsstudier, kroppspolitikk, vitenskapsteori, og identitet i internasjonale relasjoner. 


UTDANNING:

2018 - 2021 Mastergrad i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2016 - 2018 Russisk og Russlandstudier, Universitetet i Oslo og Moscow Higher School of Economics

2013 - 2016 Bachelorgrad i Internasjonale studier, Universitetet i Oslo

ARBEIDSERFARING:

2022-           Forsker, NUPI

2021 -          Universitetslektor, Internasjonale studier, Universitetet i Oslo

2021             Masterstudent, NUPI

2020 - 2022 Vitenskapelig assistent, NUPI

2020 -           Prosjektassistent, Universitetet i Oslo

2020             Seminarleder på “Innføringsemne i internasjonale studier”, Universitetet i Oslo

2020             Seminarleder i Internasjonal miljø- og ressursforvaltning, Universitetet i Oslo

2018 - 2019 Seminarleder i “International Security Policy”, Universitetet i Oslo

2019             Praktikant ved Norges ambassade i Moskva

2016 - 2017 HR-administrator hos Redd Barna

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • Russlands «krigsnasjonalisme»: Korleis nasjonalistisk retorikk førebudde grunnen for invasjonen av Ukraina
  Arrangement
  ons. 23 nov. 2022
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  I forkant av Russlands fullskala angrep på Ukraina fekk ulike nasjonalistiske vendingar gradvis større plass i russisk offisiell retorikk. Kva kan ein studie av regimets «krigsnasjonalisme» fortelje oss om identitetsdimensjonen til den noverande konflikten?

 • Skole-webinar om Ukraina-krigen
  Arrangement
  ons. 16 mar. 2022
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Meld klassen din på webinar og send inn spørsmåla dine til forskarane våre.

 • Russlandskonferansen 2021
  Arrangement
  fre. 29 okt. 2021
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: Litteraturhuset

  Årets Russlandskonferanse vil vise fram breidda av norsk Russlandsforskning. Utanriksminister Anniken Huitfeldt held opningsinnlegget.

 • Koronapandemien og regimelegitimitet i Putins Russland: Eit biopolitisk perspektiv
  Arrangement
  fre. 12 nov. 2021
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube

  Russland set stadig nye rekordar i talet på koronarelaterte dødsfall. Pandemien har sett medisinske kunnskapar i sentrumet til politikken verda rundt og Russland er ikkje noko unntak. Dagens debatt i Russland blir prega av eit nytt medisinsk styringsregime, og noko vi kanskje kan kalle «pandemiautoritarianisme».

Artikler Alle artikler