Hopp til innhold
NUPI skole

Bård Drange

Tidligere ansatt

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Aktivitet

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

EUNPACKs sluttkonferanse: ei samanfatting av tre år med forsking på EUs kriserespons

Konfliktsensitivitet var i sentrum då det treårige NUPI-leia forskingsprosjektet på EUs kriserespons (EUNPACK) arrangerte ein avslutningskonferanse i Brussel 18-20. mars.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Migrasjon
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Fem paradoks ved EUs kriserespons

Kva hindrer EU sine operasjoner frå å oppnå bedre resultater?

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Asia
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Mali: Vestens nye Afghanistan?

Drap på sivile og angrep på FNs fredsbevarande styrker prega Mali i januar, skriv Bård Drange og Morten Bøås i Dagsavisen.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • FN
Bildet viser et av kjøretøyene som ble ødelagt i et angrep i Aguelhok, åstedet for et dødelig angrep 20. januar i år hvor ti fredsbevarere ble drept.
Nyheter
Nyheter

Mellomstatleg samarbeid om naturressursar i Aust-Afrika

Korleis kan mellomstatleg samarbeid om naturvern og forvaltning av naturressursar i Aust-Afrika bidra til å skape fredeleg sameksistens i ei krigssone? Eit eksempel frå Uganda-Rwanda-DR Kongo kan vere lovande.

 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Konflikt
The image shows a baby and a mother mountain gorilla
Arrangement
11:00 - 12:30
NUPI
Engelsk
Arrangement
11:00 - 12:30
NUPI
Engelsk
12. des. 2018
Arrangement
11:00 - 12:30
NUPI
Engelsk

Sårbare statar, konflikt og klimaendringar i Mali og Sahel

Sårbare statar, konflikt og klimaendringar set utvikling og styresett på prøve. Kva betyr dette for Mali og Sahelregionen?

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Kvifor forhandle fred? Ein analyse av forhandlingsstart i den væpna konflikten i Colombia

Konflikten i Colombia har i mange tiår vore tilsynelatande uløyseleg. Trass i mange fredsforsøk har den alltid blussa opp att. I denne artikkelen forsøker eg å forklare starten på forhandlingane i 2012 mellom den colombianske staten og FARC, den største geriljagruppa i landet. Drange hevdar den fundamentale forklaringa på at dei nådde forhandlingsbordet, ligg i den militære svekkinga av FARC på 2000-talet, som gjorde at geriljagruppa gradvis såg det naudsynt, for i det minste å nå nokre av måla sine, å slutte konflikten gjennom forhandlingar. Den nest viktigaste faktoren er endringa i leiarskapet i Colombia, der den nyvalde presidenten Juan Manuel Santos i 2010 såg ei politisk løysing som mogleg og meir attraktiv enn forgjengaren og tok pragmatiske grep for å skape ein levedyktig prosess. Også tredjepartar bidrog til sjølve gjennomføringa av ein trygg og hemmeleg prosess samt til tillit til prosessen. Forhandlingsstart i 2012 vert – ved bruk av structured focused comparison – samanlikna med fredsdialogen i Caguán (1999–2002) mellom dei same partane, der partane ikkje byrja forhandlingar. Case-studiar som denne kan hjelpe oss å forstå dynamikkar bak kvifor væpna aktørar vel ei politisk løysing på ein væpna konflikt. Forhandlingsstart, som Drange analyserer, må ikkje likestillast med fredsavtale eller slutten på konflikten, men kan gje oss viktige svar på kor væpna aktørar sin motivasjon til å forhandle kjem frå, og under kva tilhøve denne motivasjonen kan bringe partane til forhandlingsbordet.

 • Diplomati
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Konflikt
 • Styring
 • Diplomati
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Konflikt
 • Styring
Hvor hender det?
Norge har i en årrekke profilert seg som fredsnasjon og lanserte i år sitt kandidatur til en plass i FNs sikkerhetsråd. Men hvor viktig er egentlig norsk...
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Peace operations
 • Conflict
 • International organizations
 • United Nations
Hvor hender det?
Norge har i en årrekke profilert seg som fredsnasjon og lanserte i år sitt kandidatur til en plass i FNs sikkerhetsråd. Men hvor viktig er egentlig norsk...
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Nordic countries
 • Peace operations
 • Conflict
 • International organizations
 • United Nations
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Colombia between peace and war : The 2018 presidential elections and the way forward

The presidential elections of 2018 are expected to have significant implications for the matter of peace, justice and conflict resolution in Colombia. Since conflict intensity rose considerably in the 1980s, presidential elections have been greatly influenced by the candidates’ approaches to the conflict and how to deal with illegal armed groups, particularly the FARC. What visions of peace do the 2018 presidential candidates have, and what could the implications be for the current peace agreement with the FARC? The candidates, rightwing and frontrunner Iván Duque and left-wing candidate Gustavo Petro, promote dissimilar visions of peace for Colombia. These reflect a deeper political polarization within the country, a key issue the next president will have to deal with.

 • Diplomati
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Konflikt
 • Styring
 • Diplomati
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Konflikt
 • Styring
Nyheter
Nyheter

Presidentval i Colombia – trugar det freden?

17. juni avgjorde colombianarane kven som bli landet sin neste president.

 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Styring
1 - 10 av 16 oppføringer