Hopp til innhold
NUPI skole

Katharina Glaab

Tidligere ansatt
Glaab-NMBU-045447.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Katharina Glaab was a visiting research fellow at NUPI in the Research Group on Russia, Asia and International Trade.

Ekspertise

  • Diplomati
  • Asia
  • Klima
  • Styring
  • Internasjonale organisasjoner
  • FN

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Everyday migration hierarchies: negotiating the EU’s visa regime

Kritiske sikkerhetsstudier har kastet uvurderlig lys over de diffuse statlige teknologiene og skadelige effektene av EUs grensepraksis. Mens forskere har fokusert på erfaringene til prekære migrantgrupper, antyder denne artikkelen at å utvide vårt kritiske blikk til å inkludere tilsynelatende privilegerte migranter kan ytterligere forstå hvor langt usikkerheten produsert av EUs migrasjonsregime når. Med fokus på migrasjonsprosessen til internasjonale studenter i Norge, spør denne artikkelen om hvordan disse migrantene opplever, teoretiserer og forhandler om EUs visumregime og dets statlige teknologier. Vi viser hvordan deres subjektive forståelser av «brede» og «smale» hierarkier av visumregimet utspiller seg i deres byråkratiske møter, og påvirker deres hverdag. Til syvende og sist viser artikkelen hvordan regimets disiplinære effekter strekker seg lenger enn tidligere kritisk forskning har satt pris på.

  • Migrasjon
  • EU
IR 37.PNG
  • Migrasjon
  • EU