Hopp til innhold
NUPI skole

Magnus Langset Trøan

Tidligere ansatt

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Aktivitet

NUPIpodden #19: Den gryende atompopulismen i Asia
Podkast

NUPIpodden #19: Den gryende atompopulismen i Asia

Det er i ferd med å skje noe i Øst-Asia. Kinesiske kommentatorer vil ruste opp sine kjernevåpenarsenal. Samtidig øker støtten blant befolkningen i...

 • Security policy
 • Foreign policy
 • Asia
 • Humanitarian issues
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Asia
 • Humanitarian issues
Publikasjoner
Publikasjoner
Notat

Working paper on EU’s policies and instruments for PVE

This working paper maps and analyses the toolbox of the EU and a handful of European countries by providing a comprehensive overview of existing measures aimed at preventing violent extremism (PVE) within and outside the EU. It lists the institutional set-up, the decisionmaking processes and coordinating practices at both the EU and state levels. In addition to an analysis of counter-terrorism and PVE strategies at the level of EU institutions, the toolbox of four EU member states (Germany, France, Ireland, Spain) and one former member state (UK) is analysed because of their particular experiences with and competences in the area of prevention of violent extremism.

 • Terrorisme og ekstremisme
 • EU
D41P.PNG
 • Terrorisme og ekstremisme
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

China’s EU policy in the pandemic era: A new normal?

Under pandemien har media og lekkasjer antydet en voksende aggressivitet fra Kina mot EU. Er dette et tegn på en ny normal i kinesisk EU-politikk, eller noe helt annet? For å finne et godt motsvar bør EU vurdere denne antatte aggressiviteten mot Kinas interesser på lang sikt. I sum undergraver aggressivitet Kinas utenrikspolitiske målsettinger, noe som kan hinte om at det er andre vurderinger som ligger til grunn for disse kinesiske representantene.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Handel
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Handel
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Styring
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Den flerhodede dragen – Mot en ny modell for kinesisk utenrikspolitikk?

Samfunnsutviklingen i Kina de siste tiårene har gjort pluralisme til et kjennetegn ved måten kinesisk politikk besluttes og implementeres på. Gamle formelle aktører møter nå konkurranse fra nye, uformelle aktører både i det offentlige og det sivile rom. Som en følge av dette er Kinas formelle utenrikspolitikk nå bare én av flere stemmer overfor omverdenen. På grunnlag av en systematisk gjennomgang av viktige aktører og styringslinjer i dagens Kina, vil denne artikkelen argumentere for at tilstanden vi ser i dag best kan beskrives som «pluralisert autoritarisme». Modellen illustreres med en analyse av Kinas atferd i Sørkinahavet i tidsrommet 2007–2012.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Konflikt
 • Nasjonalisme
 • Styring
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Konflikt
 • Nasjonalisme
 • Styring
Media
Media
Foredrag

The Lion and the Dragon: Sino-Norwegian relations and the way forward

Tilstanden og utsiktene for norsk-kinesiske relasjoner under og etter den kinesiske boikotten av Norge 2011-2016.

 • Handel
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Norden
 • Handel
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Norden