Hopp til innhold
NUPI skole
Foto: Julien Harneis/Creative Commons/CC BY-SA 2.0

Forskningsprosjekt

Developmentality and the anthropology of partnership

Partnerskapsbegrepet er sentralt for hvordan internasjonal bistand organiseres. Dette prosjektet vil studere partnerskapsbegrepet i teori og praksis.

Temaer

 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner

Dette prosjektet vil gi spesiell oppmerksomhet til nylige endringer og utfordringer tilknyttet partnerskapsbegrepet, og fokusere på hva partnerskap faktisk betyr for de som er ansvarlig for å operasjonalisere det i praksis.

Det vestlige utviklingshegemoniet og dets bærende ide om 'partnerskap' endres og utfordres i økende grad av en rekke faktorer internt og eksternt til det etablerte utviklingsapparatet - som f.eks. fremveksten av nye donorer, økt offentlig-privat samarbeid og at tidligere bistandsmottagere antar rollen som donor. Disse endringene muliggjør flere valg og større autonomi for dem på mottagersiden av bistandsrelasjonen. Dette utfordrer etablerte, vestlige utviklingsdiskurser og donorers hegemoni om hva utvikling er og hvordan oppnå det.

Gjennom antropologiske studier vil dette prosjektet utforske og utfordre ideen om partnerskap i praksis. Mens det er tydelig hvordan bistandslandskapet har utviklet seg over de senere år, så er det mindre klart hvordan partnerkapsideen påvirkes og utfordres, samt implikasjonene dette har for hvilken policyer som implementeres. Sentrale spørsmål er: hva betyr egentlig 'partnerskap' for dem som operasjonaliserer det i praksis? Hvordan påvirker endringer i bistandslandskapet a) mottagerens autonomi og b) donorens evne til å fremme egne verdier og policyer? Hvordan blir bistandsrelasjonen strukturert av ideen og praksisen om partnerskap?

Empirisk så vil prosjektet studere partnerskap på tre nivåer i Etiopia: multilateralt nivå, NGO-samarbeid og offentlig-privat samarbeid. Dette vil åpenbare forskjellige former for partnerskapsdynamikk samt muliggjøre en komparativ studie av partnerskap i forskjellige kontekster.

Prosjektet er være basert på NUPI med seniorforsker Jon Harald Sande Lie som prosjektleder. Prosjektet vil gå fra midten av 2017 til 2020, og involverer partnere fra University of Florida.

Prosjektleder

Jon Harald Sande Lie
Forsker 1

Deltakere

Frida Bjørneseth
Tidligere ansatt

Temaer

 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner

Prosjektleder

Jon Harald Sande Lie
Forsker 1

Deltakere

Frida Bjørneseth
Tidligere ansatt