Hopp til innhold
NUPI skole
Boris Johnson speaking at Chatham House in London
Foto: The Foreign, Commonwealth & Development Office

Forskningsprosjekt

Globale Storbritannia i nord

‘Globale Storbritannia’ er i ferd med å få form og innhold også i sikkerhets- og forsvarspolitikken.

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Norden
 • Styring
 • EU

Arrangementer

Storbritannias strategiske prioriteringer i Norge og nordområdene i tiden som kommer vil være av stor betydning for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette prosjektet springer ut av en empirisk observasjon: Gitt Storbritannias strategiske betydning for Norge historisk sett, og gitt dets økende interesse for og tilstedeværelse i nord de siste årene, reflekteres det overraskende lite rundt britiske sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg i norsk faglitteratur og offentlighet. Formålet med prosjektet er å studere overordnede utviklingstrekk i britisk sikkerhets- og forsvarspolitikk etter Storbritannias EU-uttreden; Storbritannias ambisjoner for tilstedeværelse i og innretting av sin sikkerhets- og forsvarspolitiske verktøykasse i Norge og nordområdene; og implikasjoner for Norge og det norsk-britiske forholdet. Prosjektet vil bidra til kunnskapsbygging om en av Norges viktigste allierte, gjennom innsamling av oppdaterte data og forskningsbasert analyse. Forskningsteamet vil kunne løfte problemstillingen inn i åpne fora, for debatt og kritisk refleksjon.

Prosjektleder

Kristin Haugevik
Forskningssjef, Forsker 1

Deltakere

Øyvind Svendsen
Seniorforsker

Aktuelt

Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Jakten på utenrikspolitisk fotfeste etter brexit

Brexit ble et veiskille for britisk utenrikspolitikk. Hvem skulle Storbritannia nå være på den internasjonale arenaen?
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
Aktuelt
Aktuelt

Britenes Europa-comeback

Hva er Storbritannias rolle i europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk nå? Det er tema i Utenrikshospitalet.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Norden
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen og Fmin Ben Wallace (Storbritannia) under øvelsen Cold Response 2022 Foto Forsvarets mediearkiv.png

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner

‘Global Britain’ and security in the near abroad. Leadership through flexilateralism?

Den britiske regjeringens visjon for et «Globalt Storbritannia» etter EU-uttredendet, tar i økende grad form i (i) sikkerhets- og forsvarsdomenet og (ii) Storbritannias nærområder. Siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022, har Storbritannia økt sitt sikkerhets- og forsvarsengasjement i den euro-atlantiske regionen ytterligere. Selv om NATO forblir det sentrale sikkerhetsrammeverket, tyr Storbritannia i økende grad til britisk-ledede samarbeidsformater som Northern Group og Joint Expeditionary Force (JEF), i tillegg til bi- og trilateralt samarbeid. Når JEF-medlemmene Finland og Sverige nå har søkt om medlemskap i NATO, øker sjansene for at JEF ikke bare kan spille en mer eksplisitt rolle som et støtteinstrument for alliansen, men også fungere som et forum for uformell politisk konsultasjon.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
Screenshot 2022-12-12 at 10.28.44.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
Media
Media
Foredrag

Britain and the world

Guest lecture about Britain in the world - historically and today.

 • Europa
 • Europa
Media
Media
Foredrag

Britain and Europe

Lecture about Britain and Europe - historically and today.

 • Europa
 • Europa
Media
Media
Foredrag

Etter bruddet ­- hvor går Storbritannia post Brexit?

Hvor går veien videre for Storbritannia? Finnes det «en tredje vei», mer eller mindre fristilt fra EU og EØS-lignende avtaler, som sikrer at både hennen i gata, bedriftseieren og politikerne finner fram til mer stabile løsninger som sikrer forsoning, framtidsoptimisme og en gjenreist fordums stolthet for den kulturelt sett så store og rike øystaten i vest? For å bruke den britiske journalisten David Goodharths begrepspar somewheres og anywheres, i senere tid ofte brukt for å forklare grunnleggende motsetninger i befolkningen, kan man si at den tidvis aggressive motstanden mot Brussel tilsynelatende kom ingensteds fra. Det er på mange måter denne delen av Storbritannia Yohan Shanmugaratnam har beskrevet i sin kritikerroste og prisvinnende bok «Bruddet», som gir et unikt bilde av situasjonen sett fra «bakken» i England. Shanmugaratnam møter forfatter Øyvind Bratberg, i år aktuell med «Falmet fløyel i London», samt en av Norges fremste kapasiteter på temaet Brexit i Kristin Haugevik fra NUPI. Samtalen ledes av journalist Ina Gundersen. Arrangeres i samarbeid mellom Kapittel og Kåkå Kverulantkatedralen.

 • Diplomati
 • Europa
 • EU
Screenshot 2022-09-28 at 10.47.02.png
 • Diplomati
 • Europa
 • EU