Globale Storbritannia i nord

2022 - 2024 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
‘Globale Storbritannia’ er i ferd med å få form og innhold også i sikkerhets- og forsvarspolitikken.

Storbritannias strategiske prioriteringer i Norge og nordområdene i tiden som kommer vil være av stor betydning for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Dette prosjektet springer ut av en empirisk observasjon: Gitt Storbritannias strategiske betydning for Norge historisk sett, og gitt dets økende interesse for og tilstedeværelse i nord de siste årene, reflekteres det overraskende lite rundt britiske sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg i norsk faglitteratur og offentlighet. Formålet med prosjektet er å studere overordnede utviklingstrekk i britisk sikkerhets- og forsvarspolitikk etter Storbritannias EU-uttreden; Storbritannias ambisjoner for tilstedeværelse i og innretting av sin sikkerhets- og forsvarspolitiske verktøykasse i Norge og nordområdene; og implikasjoner for Norge og det norsk-britiske forholdet. Prosjektet vil bidra til kunnskapsbygging om en av Norges viktigste allierte, gjennom innsamling av oppdaterte data og forskningsbasert analyse. Forskningsteamet vil kunne løfte problemstillingen inn i åpne fora, for debatt og kritisk refleksjon.


Artikler

Britenes Europa-comeback

January 30, 2023

Hva er Storbritannias rolle i europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk nå? Det er tema i Utenrikshospitalet.

Publikasjoner

Publication
Screenshot 2022-12-12 at 10.28.44.png

‘Global Britain’ and security in the near abroad. Leadership through flexilateralism?

2022
Den britiske regjeringens visjon for et «Globalt Storbritannia» etter EU-uttredendet, tar i økende grad form i (i) sikkerhets- og forsvarsdomenet og (ii) ...
Publication

Britain and the world

2022
Guest lecture about Britain in the world - historically and today.
Publication

Britain and Europe

2022
Lecture about Britain and Europe - historically and today.
Publication : Arrangement
Screenshot 2022-09-28 at 10.47.02.png

Etter bruddet ­- hvor går Storbritannia post Brexit?

2022
Hvor går veien videre for Storbritannia? Finnes det «en tredje vei», mer eller mindre fristilt fra EU og EØS-lignende avtaler, som sikrer at både hennen ...

Prosjektleder

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Forsvar  Styring  Diplomati  Utenrikspolitikk  EU  NATO  Europa  Norden
Deltakere
Arrangementer
tir. 18 okt. 2022
Event
Time: 08:30 Europe/Oslo
Location: Sentralen, Oslo

Militærmaktseminaret 2022: Nordeuropeisk tryggleik etter Ukraina

Tryggleiken i verda er meir trua enn på lenge – også for oss i nord. Under årets militærmaktseminar blir det debatt om viktige politiske spørsmål knytt til tryggleiken i Noregs næraste nabolag.