Bildet viser russiske Gazprom
Foto: Greg Westfall/Creative Commons/CC BY 2.0

Is this Russia's Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition (KODAK)

2018 - 2022 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet vil undersøke hvorvidt russiske energiaktører er oppmerksomme på muligheten for et raskt skifte bort fra karbondrevet energietterspørsel på det globale markedet, hvilke konsekvenser de tror dette kan ha for etterspørsel etter russisk fossilt brennstoff utenlands og hvilke tiltak de implementerer for å forhindre en slik utvikling.

Begrepet Kodak-øyeblikk henspiller på manglende evne til å forutse teknologisk utvikling og markedstrender som truer etablerte forretningsmodeller. Paris-avtalen - som i dag er ratifisert av 170 land - samt prisfall på sol- og vindenergi, skaper en trussel mot etterspørselen etter fossilt brennstoff. 

Dette prosjektet vil undersøke 1) hvorvidt russiske energiaktører er oppmerksomme på muligheten for et raskt skifte bort fra karbondrevet energietterspørsel på det globale markedet; 2) hvilke konsekvenser de tror dette kan ha for etterspørsel etter russisk fossilt brennstoff utenlands og 3) hvilke tiltak de implementerer for å forhindre en slik utvikling. 

I dette prosjektet gjør vi en komparativ analyse av rissiske aktører og deres likemenn rundt om i verden med mål om å se Russland i et globalt perspektiv som ofte mangler i russiske studier. Forskningen er et samarbeidsprosjekt mellom økonomer og statsvitere fra Norge, Tyskland, Storbritannia og Russland. 

En komparativ internasjonal spørreundersøkelse blant studenter på energifeltet i Russland og andre oljeproduserende land vil også inngå i prosjektet, som vi vil trekke på et nettverk av forskere som ble etablert i forbindelse med produksjon av boken  'Public Brainpower' (Øverland, Palgrave, 2018).

Relaterte eksterne publikasjoner:

Romanova, Tatiana (2021): 'Russia's political discourse on the EU’s energy transition (2014–2019) and its effect on EU-Russia energy relations', Energy Policy, vol. 154.

'Russia May Be Carbon’s Last Refuge', intervju med Indra Øverland in Bloomberg Opinion, 2021.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) under forskningsprogrammet NORRUSS

Artikler

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

February 22, 2022

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.