Hopp til innhold
NUPI skole

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.
Putin Zelensky og Stoltenberg.jpg

Forskere

Jakub M. Godzimirski, forsker I

 • Nord Stream-2
 • Russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • Energiressursers rolle i russisk strategi

Julie Wilhelmsen, seniorforsker

 • Russisk utenrikspolitikk
 • Russisk sikkerhetspolitikk
 • Ukraina
 • Kaukasus
 • Hvordan Russland oppfatter og tenker om Vesten og NATO

Roman Vakulchuk, seniorforsker

 • Den økonomiske situasjonen i Ukraina
 • Økonomiske konsekvenser for Ukraina-EU
 • Ukraina-Norge

Natalia Moen-Larsen, forsker

 • Russiske medier
 • Russlands politiske bruk av medier
 • Flyktninger fra Øst-Ukraina

Kristin Fjæstad, seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

 • Identitetsbygging, utenrikspolitikk og statsdannelse i det tidligere Sovjetunionen, særlig i Sentral-Asia

Tamta Gelashvili, forsker

 • Russlands forhold til Georgia og Ukraina
 • Ytre-høyre-bevegelser i Ukraina

Karsten Friis, seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 • NATO
 • Sikkerhets- og forsvarspolitikk sett fra Europa og USAs perspektiv
 • Internasjonale militæroperasjoner
 • Nordisk sikkerhet
 • Cybersikkerhet

Rolf Tamnes, professor emeritus

 • NATO
 • Sikkerhetspolitikk med fokus på den vestlige siden
 • Russland

Minda Holm, forsker

 • Russland
 • Eurasia
 • Europa
 • Ytterliggående bevegelser i Europa
 • Polarisering
 • Global orden

Ulf Sverdrup, direktør

 • Sanksjoner
 • EU
 • Europa

Pernille Rieker, forsker I

 • EU
 • Europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • Frankrike
 • Norden

Marianne Riddervold, Forsker I

 • Europa
 • Transatlantisk sikkerhet
 • EUs utenriks- og forsvarspolitikk
 • EU kriser og krisehåndtering

Øyvind Svendsen, seniorforsker

 • Sikkerhetsspørsmål i Europa
 • Europa
 • EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk
 • Diplomati

Helge Blakkisrud, seniorforsker

 • De facto-stater
 • Russisk innenrikspolitikk og nasjonalisme

Ole Martin Stormoen, forsker

 • Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Elana Wilson Rowe, forsker 1

 • Diplomati i Arktis

Niels Nagehus Schia, seniorforsker og leder for NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet

 • Cyber
 • Diplomati
 • FNs sikkerhetsråd

Per Erik Solli, senior forsvarsanalytiker

 • Forsvar og sikkerhet
 • Militære operasjoner

Kommunikasjonsavdelingen

Podkaster

 

 

 

 

 

Hvor hender det?-artikler

Policy brief

Tidligere arrangementer

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Dynamics of de facto state patron-client relations