Foto: NTB Scanpix

Konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen

2019 - 2020 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Prosjektets hovedmål er en bok på norsk om konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen.

Dette er et tverrfaglig samarbeids- og bokprosjekt ledet av NUPI (Arne Melchior) og Universitet Nord, Bodø (Frode Nilssen). Prosjektets hovedmål har vært en bok på norsk om konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen.

Bortfall av EØS-avtalen er ingen enkel sak fordi Norge har et stort antall relaterte avtaler med EU utenom selve EØS-avtalen, og EØS-avtalen er nedfelt i lover og praksis på en rekke samfunnsområder. Bortfall av EØS kan derfor, hvis ikke Norge blir med i EU, bety forhandlinger med EU om nye samarbeidsformer på mange områder.

Dette reiser mange problemstillinger som også er aktuelle i forbindelse med Brexit.

Boken ble gitt ut på Universitetsforlaget høsten 2020, med tittelen: Sjømatnæringen og Europa - EØS og alternativene.

Hele boken kan leses med åpen tilgang her. 

Program

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Artikler

News
Bildet viser det norske flagget og EU-flagget som smelter sammen, med en blå bokforside lagt oppå.

Boklansering: EØS og alternativene – hva med NOREXIT?

November 9, 2020

Hva er alternativene til EØS-avtalen? Hva skjer om Norge blir med i EU - eller lar EØS-avtalen opphøre? Det er tema for en ny bok, redigert av Arne Melchior og Frode Nilssen.

Publikasjoner

Publication : Academic anthology

Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene

Boken analyserer betydningen av EØS for sjømatnæringen og konsekvensene dersom EØS blir erstattet av EU-medlemskap eller en annen form for handelsavtale: ...
Publication : Academic chapter/article/Conference paper

Sjømatnæringen og Europa: EU-medlemskap, EØS eller NOREXIT?

EØS er en omfattende avtale med mange tusen rettsakter nedfelt i norske lover og praksis, men antall rettsakter varierer sterkt mellom ulike saksfelter, ...
Publication : Academic chapter/article/Conference paper

Fra «fiskebrevet» til EØS: Betydningen av toll for norsk sjømateksport til EU

En «tollens arkeologi» viser hvordan dagens toll for norsk sjømat er basert på ulike handelsavtaler inngått med EU over 50 år. Videre tallfestes den økonomiske ...
Publication : Academic chapter/article/Conference paper

Norges handelsforhandlinger med EU gjennom 50 år: Sakskoblinger og forhandlingsmakt

Kapitlet gir en historisk oversikt over Norges handelsforhandlinger med EU fra 1973 og fram til i dag, med særlig vekt på utfallet for sjømatnæringen. ...
Publication : Academic chapter/article/Conference paper

Utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og norsk tilknytning til EU

  • Hege Medin
  • Per Botolf Maurseth
I kapittelet drøfter vi utenlandsinvesteringer i sjømatnæringen og Norges forhold til EU. Mens eierskap i fangst hovedsakelig er nasjonalt, er oppdrettsnæringen ...
Publication : Rapport

Swiss-EU Relations With a Focus on the Current Situation

2021
  • Michael Ambühl
Michael Ambühl har forhandlet mange av Sveits’ avtaler med EU og gir i dette paperet sammen med Lara Lenz en oversikt over utviklingen i forholdet, som ...
Publication : ANTOLOGI

Interessekonflikter i norsk handelspolitikk

2015
I handelspolitikken er det ofte et dilemma mellom offensive næringer som ønsker frihandel og best mulig tilgang til eksportmarkedene, og defensive næringer ...

Prosjektleder

Temaer
Økonomisk vekst  Styring  Internasjonal økonomi  Handel  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  Europa
Eksterne

Frode Nilssen, Christel Elvestad, Terje Mathiesen, Gisle Solvoll, Nord universitet
Edgar Henriksen, Nofima
Trond Bjørndal, SNF
Gordon Munro, Univ. of British Columbia
Frode Veggeland, NIBIO/UiO
Finn Arnesen, og Markus Laurantzon, UiO
Per Botolf Maurseth, BI/NUPI