Hopp til innhold
NUPI skole

Høydepunkter fra konsortiet i 2019

Radikalisering i fengsel, retur av fremmedkrigere og akselerasjonsterrorisme er bare noen av temaene Konsortiet har hatt på agendaen i løpet av det siste året.

RETUR AV FREMMEDKRIGERE: Sofie Høgestøl, Tore Bjørgo, Petter Nesser og Lars Lyster i samtale under seminaret om retur av fremmedkrigere og deres familier 11. juni 2019.

FOTO: NUPI

RETUR AV FREMMEDKRIGERE: Sofie Høgestøl, Tore Bjørgo, Petter Nesser og Lars Lyster i samtale under seminaret om retur av fremmedkrigere og deres familier 11. juni 2019.

FOTO: NUPI

I tillegg til bidragene til en rekke seminarer, publisterte forskere fra konsortiets institusjoner et bredt utvalg interessante artikler, bokkapitler og rapporter i løpet av 2019. Våre forskere var også sterkt tilstede i den offentlige debatten om en rekke dagsaktuelle temaer. Her er noen utvalgte høydepunkter fra 2019:

Konsortieseminar om retur av fremmedkrigere

11. juni var Konsortiet vertskap for et seminar om de mange utfordringene knyttet til retur av fremmedkrigere og deres familier.

For å belyse de mange spørsmålene omkring sikkerhetsspørsmål, internasjonal rett, og rehabilitering inviterte vi FFIs Petter Nesser, Sofie Høgestøl fra UiO, og Lars Lyster fra Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). 

Seminaret ble strømmet direkte på NUPI's YouTube-kanal her:

Og samtalen er også tilgjengelig som podkast her:C-REX var vertskap for den årlige konferansen til the Society for Terrorism Research

20.-21. Juni var C-REX ved UiO vertskap for flere hundre forskere som deltok på en av Europas største konferanser for fagfeltet.

Konferansen, med hovedtemaet “The Data Revolution in Terrorism Research: Implications for Theory and Practice“, inspirerte til diskusjoner om hvordan økende tilgang til data og kildemateriale på best mulig måte kunne utnyttes til å produsere ny kunnskap.

De forskjellige panelene tok for seg en rekke spørsmål i forlengelsen av hovedtemaet: Hvor og hvordan kan de nye dataene høstes? Hvilke gamle problemstillinger kan man se på på nytt, hvilke nye oppstår, og hvilke metoder passer best? Hvordan skal man håndtere etiske problemstillinger knyttet til innsamling av data?

Seminar om fengselsradikalisering

7. november arrangerte konsortiet et halvdagsseminar om fengselsradikalisering, hvor David Hansenfra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter og Liesbeth van der Heide fra Universtitetet i Leiden foreleste om radikalisering bak lås og slå i henholdsvis Norge og Nederland. Moderator og innleder Tore Bjørgo ledet den påfølgende debatten som synliggjorde både forskjeller og likheter i måten de to landene håndterte problemene med risikoen for at fengsler kunne fungere som utklekkingsanstalter for voldelige ekstremister. 

Seminaret kan du se på NUPI's YouTube-kanal:

Temaer

  • Terrorisme og ekstremisme

Fakta

Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har eksistert siden 2002, og består i dag av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)Politihøgskolen (PHS) og Senter for forskning på ekstremisme (C-REX). Konsortiet utgjør et av de tyngste og mest anerkjente forskningsmiljøene i Europa på disse temaene. Det er en arena for forskningsformidling, informasjonsutveksling og oppbygging av kompetanse på tvers av institusjoner.