MISIS-NUPI Capacity Building and Research Cooperation

2014 - 2017 (Avsluttet) Prosjektnummer: MMR-14/0005
Forskningprosjekt
Målet med prosjektet er å bistå Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS) i å styrke sin kapasitet til å gjennomføre forskning på utenrikspolitiske spørsmål av betydning for Myanmar og bidra til politikkutforming.

Aktivitetene som inngår i prosjektet er blant annet forskningssamarbeid og seminar- og kursvirksomhet.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Norges ambassade i Yangon

Prosjektleder

Temaer
Asia
Deltakere

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Eksterne

Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS)

Myanmar Ministry of Foreign Affairs