MISIS-NUPI Capacity Building and Research Cooperation

2014 - 2017 (Avsluttet) Prosjektnummer: MMR-14/0005
Forskningprosjekt
Målet med prosjektet er å bistå Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS) i å styrke sin kapasitet til å gjennomføre forskning på utenrikspolitiske spørsmål av betydning for Myanmar og bidra til politikkutforming.

Aktivitetene som inngår i prosjektet er blant annet forskningssamarbeid og seminar- og kursvirksomhet.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Norges ambassade i Yangon

Prosjektleder

Mikkel Frøsig Pedersen

Assisterende administrasjonssjef

 

Temaer
Asia
Deltakere

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Eksterne

Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS)

Myanmar Ministry of Foreign Affairs