Mikkel Frøsig Pedersen

Assisterende administrasjonssjef

Mikkel Frøsig Pedersen er assisterende administrasjonssjef. Han har ansvaret for økonomi- og virksomhetsstyring, driften av NUPIs lokaler og instituttets prosjektportefølje. Arbeidsområder omfatter innkjøp og anskaffelser, IKT og sikkerhet, HR og personalforvaltning, samt organisasjonsutvikling.

Han har deltatt i utviklingen og i ledelsen av NUPIs forsknings- og kapasitetsbyggingsprosjekter innen tematikk som fredsbevaring, fredsbygging og -mekling i Asia, Afrika og Midtøsten, og mer nylig klima og energitransisjon. Før NUPI jobbet han i Utenriksdepartementet.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler