NORDEFCO i et nytt sikkerhetspolitisk miljø: På tide med nye initiativer?

2017 - 2018 (Avsluttet) Prosjektnummer: 21810
Forskningsprosjekt
Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med et særskilt fokus på Nordisk Forsvarssamarbeid (NORDEFCO).

Den endrede sikkerhetssituasjonen i Norden etter den russiske annekteringen av Krim, krigen i Øst-Ukraina, og økt russisk aktivitet i Østersjøen har revitalisert ideen om nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Fra å være ett samarbeid hovedsakelig fokusert på forsvarsindustrielt samarbeid og forsvarsøkonomiske behov, har NORDEFCO skiftet fokuset i retning av ett mer sikkerhetspolitisk samarbeid.

Som et resultat av disse endringene, er det ett behov for NORDEFCO å følge en mer sikkerhetspolitisk agenda der sikkerhet, planlegging og operasjonelle formål vektlegges i større grad. Hvordan vil dette påvirke samarbeidet i NORDEFCO? Hvilke steg kan tas for å skape en større strategisk synergi i NORDEFCO? Er det ønskelig å utvide NORDEFCO-samarbeidet til Baltikum?

NUPI og Instituttet for Forsvarsstudier (IFS) samarbeider om dette prosjektet, med et mål om å analysere NORDEFCO fra et strategisk/politisk ståsted. Prosjektet vil innebære offentlige seminarer og noen skriftlige publikasjoner. Ett viktig mål med prosjektet er å stimulere til en debatt om NORDEFCOs rolle i å styrke nordisk sikkerhet og forsvar.

Se også:


Artikler

News
Bidet viser forsvarsminister Ine Marie Eriksen og svenske kollega Peter Hultqvist

Svensk-norsk forsvarssamarbeid: Nye muligheter?

June 22, 2017

I juni i år møttes den svenske og norske forsvarsministeren for å fortsette samtalene om et bilateralt forsvarssamarbeid. Etter mye motstand kan det se lysere ut for et slikt samarbeid.

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief

Swedish–Norwegian Defence Cooperation: New opportunities?

2017
Swedish–Norwegian defence cooperation has encountered rough seas in recent years, but now seems to have entered smoother waters. This is due to both push ...