NORDEFCO i et nytt sikkerhetspolitisk miljø: På tide med nye initiativer?

2017 - 2018 (Avsluttet) Prosjektnummer: 21810
Forskningsprosjekt
Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med et særskilt fokus på Nordisk Forsvarssamarbeid (NORDEFCO).

Den endrede sikkerhetssituasjonen i Norden etter den russiske annekteringen av Krim, krigen i Øst-Ukraina, og økt russisk aktivitet i Østersjøen har revitalisert ideen om nordisk forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Fra å være ett samarbeid hovedsakelig fokusert på forsvarsindustrielt samarbeid og forsvarsøkonomiske behov, har NORDEFCO skiftet fokuset i retning av ett mer sikkerhetspolitisk samarbeid.

Som et resultat av disse endringene, er det ett behov for NORDEFCO å følge en mer sikkerhetspolitisk agenda der sikkerhet, planlegging og operasjonelle formål vektlegges i større grad. Hvordan vil dette påvirke samarbeidet i NORDEFCO? Hvilke steg kan tas for å skape en større strategisk synergi i NORDEFCO? Er det ønskelig å utvide NORDEFCO-samarbeidet til Baltikum?

NUPI og Instituttet for Forsvarsstudier (IFS) samarbeider om dette prosjektet, med et mål om å analysere NORDEFCO fra et strategisk/politisk ståsted. Prosjektet vil innebære offentlige seminarer og noen skriftlige publikasjoner. Ett viktig mål med prosjektet er å stimulere til en debatt om NORDEFCOs rolle i å styrke nordisk sikkerhet og forsvar.

Se også:


Artikler

News
Bidet viser forsvarsminister Ine Marie Eriksen og svenske kollega Peter Hultqvist

Svensk-norsk forsvarssamarbeid: Nye muligheter?

June 22, 2017

I juni i år møttes den svenske og norske forsvarsministeren for å fortsette samtalene om et bilateralt forsvarssamarbeid. Etter mye motstand kan det se lysere ut for et slikt samarbeid.

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief

Swedish–Norwegian Defence Cooperation: New opportunities?

2017
Swedish–Norwegian defence cooperation has encountered rough seas in recent years, but now seems to have entered smoother waters. This is due to both push ...

Prosjektleder

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Forsvar  Utenrikspolitikk  Russland og Eurasia  Europa  Norden