Overcoming Legal and Support Obstacles to Peacekeeping Strategic Force Generation (OLSOPSFG)

2017 (Avsluttet)
Prosjektet ser på Norges bidrag med et transportfly til FNs stabiliseringsoppdrag i Mali, og den rotasjonsordningen bidraget inngår i.

Dette prosjektet ser nærmere på rotasjonsløsningen som Norge har utviklet for å forsyne FNs stabiliseringsoppdrag i Mali (MINUSMA) med et C-130 transportfly, hvor Norge og en gruppe av FNs medlemsland samles om å levere dette bidraget. Rotasjonsløsningen er innovativ og nyttig. Ettersom den representerer en ny måte å bidra med ressurser på oppstår både utfordringer og erfaringsmuligheter som prosjektet ser nærmere på og som kan spilles inn i videre reform av FNs fredsbevarende operasjoner.


Prosjektleder

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

 

Temaer
FN  Internasjonale organisasjoner  Afrika  Sikkerhetspolitikk  Fredsoperasjoner  Utenrikspolitikk
Eksterne

Arthur Boutellis, International Peace Institute (IPI)