Peace Capacities Network: Peace Operations, Civilian Capacity and Security Sector Reform in a Changing World Order (PeaceCap )

2014 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA-12/0097
Forskningsprosjekt
Peace Capacities Network (PeaceCap) undersøker betydningen fremvoksende stormakter har for fredsoperasjoner, reform av sikkerhetssektoren og for sivile ressurser.

Målet med nettverket er å øke bevisstheten og engasjementet rundt moderne fredsoperasjoner. Nettverket består av forskningsinstitutter basert i landene Brasil, Egypt, India, Indonesia, Russland, Sør-Afrika og Tyrkia.

Publikasjoner
Se NUPI-publikasjoner helt nederst på denne siden.
Se også eksterne publikasjoner her:

Eduarda Passarelli Hamann (2016). A Path Forged Over Time. Brazil and the UN Missions (1947–2015).
Eduarda Passarelli Hamann and Iara Costa Leite (2012). Brazil’s experience in unstable settings. Assessing the participation of Brazilian experts in multilateral missions.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Publikasjoner

Publication : NUPI Report

Peace Capacities Network Synthesis Report: Rising Powers and Peace Operations

2016
This report presents the research of the Peace Capacities Network into the policies and roles of a select group of so-called ‘rising powers’ in international ...
Publication : NUPI Policy Brief
Publication

Security Sector Reform: A Literature Review

2015
‘Security sector reform’, or SSR, has become a cornerstone of international development, post-conflict peacebuilding and state-building initiatives. The ...
Publication : NUPI Policy Brief
Publication : NUPI Report
Publication : NUPI Policy Brief