Hopp til innhold
NUPI skole
Grafikk: NTB Scanpix

Forskningsprosjekt

Rapport om utvikling og bruk av risikovurderingsverktøy for voldelig ekstremisme

Dette prosjektet skal undersøke utvikling og bruk av risikovurderingsverktøy knyttet til voldelig ekstremisme.

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Terrorisme og ekstremisme

Rapporten vil bestå av en systematisk, kritisk og oppdatert akademisk litteraturstudie av forskningen på de mest anerkjente risikovurderingsverktøyene spesifikt rettet mot voldelig ekstremisme. Analysen vil belyse hvorfor de er forskjellige, og hvilke faktorer som kan ha bidratt til disse forskjellene. Studien vil bidra med ny viten om hva vi mangler kunnskap om, og i hvor stor grad dette kan være problematisk for implementeringen av slike verktøy. Til sammen vil disse elementene gi oss ny og oppdatert kunnskap om disse verktøyene, og i tillegg vil studien kunne gi et bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt verktøyene vil kunne være relevante i en norsk kontekst.

Her vil relevante oppfølgingsspørsmål kunne være:

  • Er verktøyene kontekstspesifikke og tilpasset forskjellige «typer» voldelige ekstremisme?
  • Er de «ferskvare», i den forstand at verktøy kan være utdaterte sett i forhold til utviklingen i sikkerhetslandskapet og i risikoprofilen til voldelige ekstremister?
  • Hvilke grupper er de ment for? Kvinner? Barn?

Datainnsamlingen til delen om brukererfaringer vil primært bestå av intervjuer med forskere og praktikere fra land som på ulike vis vil være relevante og hvor forskerne i dette prosjektet allerede har etablert kontakt med de fagmiljøene (UK og Nederland). Hensikten vil da være å se på hvordan toneangivende land bruker verktøyene, og hvilke «best practices» som har munnet ut av denne bruken. Rapporten vil på denne måten gi en oppdatert og kritisk vurdering av det forskningsmessige grunnlaget verktøyene bygger på, samt gi oppdatert kunnskap om bruken av disse i forskjellige kontekster.

Prosjektleder

Rita Augestad Knudsen
Seniorforsker

Deltakere

Ole Martin Stormoen
Forsker

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Terrorisme og ekstremisme

Prosjektleder

Rita Augestad Knudsen
Seniorforsker

Deltakere

Ole Martin Stormoen
Forsker