Rising Powers and Peacebuilding

2015 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA-14/400
Prosjektet Rising Powers and Peacebuilding tar opp viktige spørsmål som ennå ikke har blitt grundig undersøkt: hva er de fremvoksende maktenes tilnærminger til fredsbygging, hvordan skiller de seg fra tilnærmingene til de tradisjonelle maktene og multilaterale institusjoner, og hvilken lærdom kan disse nye tilnærmingene gi?

Dette prosjektet søker å bidra med strukturert og kritisk analyse av verdiene i, innholdet i og effekten av nyere fredsbyggingsinitiativer fra fremvoksende makter, sammenlignet med hverandre og med tilnærmingene til vestlige donorer og internasjonale organisasjoner.

Prosjektet har også et mål om å bidra med ny teori om det globale Sørs rolle i fredsbygging, med grunnlag i solid empirisk arbeid (på Somialia, Afghanistan og Myanmar, og spesifikke ikke-vestlige aktører), og å gøre nøkkelaktører innen politikkutforming oppmerksomme på alternative tilnærminger, i tillegg til egen empiri. Prosjektet har et mål om å bygge større forståelse blant eksperter på fredsbygging i både Sør og Nord, og blant nøkkelaktører innen politikkutforming og profesjonelle på fredsbyggingsfeltet, innen (a) roller (b) motiver (c) innhold og (d) effekter av fredsbyggingstiltak blant fremvoksende og sørlige makter.

Endelig søker prosjektet å skape positive endringer i fredsbyggingstilnærminger blant rådende multi- og bilaterale aktører basert på erfaringer og lærdommer fra fredsbyggingstiltak fra Sør.

Finansieringskilde

Carnegie Corporation of New York; Norwegian Ministry of Foreign Affairs; American University School of International Service and Norwegian Institute of International Affairs

Artikler

News
Bildet viser en EU-representant som lander med FN-helikopter på Haiti i 2010.

En ny type fredsbygging?

May 9, 2016

NUPI har sammen med fem partnere undersøkt de framvoksende maktenes tilnærming til fredsbygging.

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief
Forside: The European Union and Peacebuilding

The European Union and Peacebuilding

2016
  • Eli Stamnes
The Rising Powers and Peacebuilding project seeks to address an important question that has not yet been thoroughly researched: what are the new approaches ...
Publication : ANTOLOGI

Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mold

2017
This book is open access under a CC BY 4.0 license. This edited volume examines the policies and practices of rising powers on peacebuilding. It analyzes ...

Prosjektleder

Temaer
Fredsoperasjoner  Styring  Utviklingspolitikk  Humanitære spørsmål  Internasjonale organisasjoner  Afrika
Deltakere

Eli Stamnes

Tidligere ansatt

Marc Lanteigne

Tidligere ansatt

Eksterne

Charles Nyuykonge, African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (South Africa)

Charles Call, American University School of International Service (USA)

Lina Alexandra, Centre for Strategic and International Studies (Indonesia)      

Onur Sazak, Istanbul Policy Centre, Sabanci University (Turkey)

PK Singh, United Service Institution of India (India)

Arrangementer