Russian and Caspian Energy Developments (RUSSCASP)

2007 - 2013 (Avsluttet) Prosjektnummer: 185317/S20
Forskningsprogram
RUSSCASP har som mål å undersøke drivkrefter i russisk og kaspisk energieksport, energiutvikling i nordområdene og den potensielle rolle utenlandske energibedrifter vil kunne få i denne regionen.

Russisk og kaspisk energi er en kilde til både muligheter og risiko for politisk virksomhet og for forretningsfolk verden over, ikke minst i Norge, som både er Russlands nabo og en nøkkelspiller i olje- og gassindustrien.

Forskningsprogrammet (RUSSCASP), har som mål å øke forståelsen av framtidsutsiktene for tre områder som er strategisk viktige for Norge:

1) Russland og det kaspiske område som arena for utenlandske energiselskaper,
2) Drivkrefter og vilkår for russisk og kaspisk enegieksport og
3) Energiutvikling i nordområdene.

Offisiell nettside

Finansieringskilde

Norges forskningsråd (NFR)

Program

PETROSAM

Publikasjoner

Publication : ARTIKKEL

Rosneft’s offshore partnerships: the re-opening of the Russian petroleum frontier?

2013
During an intense period of only 14 months, from June 2010 to August 2011, six major cooperation agreements between oil companies were announced in Russia. ...
Publication : ANTOLOGI

Russia's Encounter with Globalization: Actors, Processes and Critical Moments

2011
The chapters of this book analyse an increasingly important dimension of Russian politics, namely responses to globalization. How do Russia’s policy actors ...
Publication : ARTIKKEL
Publication : MONOGRAFI

The Caspian Sea Region towards 2025

2010
The Caspian Sea and the lands around it are emerging again as a focus region in global affairs. With security of energy supply high on the international ...