SAMARBEID: Europakommisjonens president Ursula von der Leyen og AUs president Moussa Faki Mahama.

Photograph: EU media library

Shaping a New Africa-Europe Relationship for a post-covid-19 global order

2020 - 2021 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Dette samarbeidsprosjektet mellom NUPI, ACCORD og ECFR har som mål å stimulere og berike dialogen i Afrika og Europa om underliggende geopolitiske spenninger, covid-19, fred og sikkerhet og annen viktig utvikling og dynamikk som vil påvirke det strategiske forholdet mellom Afrika og Europa.

Dette samarbeidsprosjektet mellom NUPI, ACCORD og ECFR har som mål å stimulere og berike dialogen i Afrika og Europa om underliggende geopolitiske spenninger, covid-19, fred og sikkerhet og annen viktig utvikling og dynamikk som vil påvirke det strategiske forholdet mellom Afrika og Europa.


Den afrikanske union (AU) og Den europeiske union (EU) er engasjert i en forhandlingsprosess rettet mot en ny strategisk partnerskapsavtale som ble øremerket AU-EU-toppmøtet i oktober 2020. Covid-19-pandemien har imidlertid forstyrret forhandlingene, og toppmøtet har blitt utsatt til 2021.


African Center for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), European Council on Foreign Relations (ECFR) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) vil gjennomføre et samarbeidsprosjekt for å stimulere og berike dialogen i Afrika og Europa om underliggende geopolitiske spenninger, covid-19, fred og sikkerhet og annen viktig utvikling og dynamikk som vil påvirke det strategiske forholdet mellom Afrika og Europa.

Eksterne arrangementer og publikasjoner:

Virtual Roundtable: After Barkhane? Future prospects for the Sahel, 17. februar 2021

High-level virtual roundtable on covid-19-related debt in Africa, 8. oktober 2020

Andrew Lebowich: After covid: Resetting Europe-Africa relations for mutual benefit, ecfr.eu, 8. juni 2020

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet (UD).

Artikler

News

How is the COVID-19 pandemic affecting the Africa-Europe partnership?

May 20, 2020

It is already clear that the COVID-19 pandemic has the potential to significantly disrupt the political, economic and social fabric in Africa and Europe, but how will it affect the relationship between Africa and Europe?

Publikasjoner

Publication : Popular scientific article

Pathways towards a revitalised Africa-Europe strategic partnership

2020
Den afrikanske union (AU) og EU skulle slutte seg til et ny avtale om strategisk partnerskap på et møte mellom de to i oktober 2020, men grunnet koronapandemien ...
Publication : Rapport

A Comprehensive Strategy EU Strategy for Africa Political Dialogue: Governance, Security and Migration

2020
Mye har skjedd siden europeiske og afrikanske ledere i 2007 sluttet seg til Joint Africa-European Union (EU) Strategy, en strategi for å styrke dialog ...