Tsjekkiske og norske perspektiver på nye sikkerhetstrusler forbundet med Russlands krig mot Ukraina (CZECHNORSEC)

2022 - 2023 (Pågående)
Dette prosjektet skal undersøke hvordan krigen i Ukraina er i ferd med å endre sikkerhetsoppfatninger i Tsjekkia og Norge.

Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan krigen i Ukraina er i ferd med å endre sikkerhetsoppfatninger i Tsjekkia og Norge. 

Forskningen er utført av forskere fra Institutt for internasjonale relasjoner (IIR) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). 

Prosjektet fokuserer spesielt på hvordan spørsmål knyttet til energisikkerhet, nasjonal motstandskraft, og til nasjonal og institusjonell politikk overfor det sørlige EU-nabolaget har blitt påvirket av den pågående krigen i Ukraina. Videre ser det på hvordan Tsjekkia og Norge kan forbedre sitt samarbeid for å håndtere disse problemene på en mer effektiv måte. 

Prosjektet skal gi politiske anbefalinger i de planlagte publikasjonene der følgende spørsmål vil bli behandlet mer detaljert: 

  • Hvordan oppfatter Tsjekkia og Norge energisikkerhet? 
  • Hvem er de viktigste interessentene i utformingen av energipolitikk? 
  • Hva er de viktigste truslene mot tsjekkisk og norsk energipolitikk under den pågående krigen i Ukraina? 
  • Hva har blitt oppfattet som de viktigste sårbarhetene i det tsjekkiske og norske samfunn? Og hva ses på som de viktigste sikkerhetssystemene i lys av den russiske krigen mot Ukraina? 
  • Hvilken rolle kan EU og NATO spille for å fremme motstandskraft? 
  • Hvordan gir den russiske krigen mot Ukraina gjenklang i det sørlige EU-området, og hvilke reaksjoner har Tsjekkia og Norge hatt på dette? 
  • Hvordan har EUs, samt tsjekkiske og norske reaksjoner vært på matsikkerhetskrisen som utspiller seg i det sørlige EU-nabolaget?

Finansieringskilde

EEA and NORWAY GRANTS 2014-2021

Program

FUND FOR BILATERAL RELATIONS