Upholding the NATO cyber pledge: What does cyber deterrence and cyber resilience mean for NATO and Norway?

2017 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå.

De siste årene har et mer selvsikkert og uforutsigbart Russland vist seg vilig til å ta i bruk konvensjonelle og ukonvensjonelle tvangsvirkemidler. Selv om dette har medført et nytt fokus på avskrekking i Norge og NATO, har ikke Russlands stadig mer sofistikerte og forstyrrende cyberangrep blitt avverget.

Dette reiser spørsmål om strategisk bruk av konvensjonell avskrekking i informasjonsalderen, og krever en revurdering av dennes hovedprinsipper.

Selv om cyberspace har blitt fremmet som et militært domene innen NATO, er spørsmål om avskrekking og feiltoleranse i cyberspace lite undersøkt. Dette prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå. Målet med dette er å frembringe relevant informasjon, ikke bare for fremtidens cybersikkerhet, men også for Norges og NATOs sikkerhets- og forsvarspolitikk i en omskiftelig trusselbilde. I tillegg vil dette prosjektet styrke norsk kunnskap om de internasjonale rammene vi jobber innenfor og hvordan disse påvitker Norges sikkerhet og internasjonale posisjon.


Artikler

News
Bildet viser Håkon Bergsjø, seksjonsleder ved NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo

- Må tenke nytt om cybersikkerhet

May 23, 2017

Hvordan drive med avskrekking i en virtuell verden?

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief

Upholding the NATO cyber pledge Cyber Deterrence and Resilience: Dilemmas in NATO defence and security politics

2017
  • Lilly Pijnenburg Muller
This Policy Brief clarifies the key concepts of traditional deterrence and explores how these apply to cyber deterrence for the NATO alliance. Firstly ...

Prosjektleder

Lilly Pijnenburg Muller

Tidligere ansatt

Temaer
Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Forsvar  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  NATO  Russland og Eurasia  Europa  Cyber
Deltakere

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

 

Eksterne

Tim Stevens, Department of warstudies, Kings College

Arrangementer