Afghanistan og Sentral-Asia mot 2014

NUPI Policy Brief
Themes
Sikkerhetspolitikk  Utenrikspolitikk
Written by

Kristin Fjæstad

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

 

Red.: