Nettverk for forskning på fredsoperasjoners effektivitet (EPON)

2018 - 2022 (Pågående)
Research Project
NUPI har sammen med 40 partnere over hele verden etablert et internasjonalt nettverk for å forske på fredsoperasjoners effektivitet.

Fredsoperasjoner er et av de viktigste virkemiddel FN har for å håndtere konflikter. Hvor effektive disse er, er imidlertid gjenstand for debatt både blant praktikere og akademikere.

FN, og andre internasjonale organisasjoner som utfører fredsoperasjoner, står under stadig større press om å levere. Flere initiativer som skal forbedre disse organisasjonenes evne til å vurdere egne prestasjoner er underveis. Likevel finnes det i liten grad uavhengig, ekstern forskning som undersøker hvor effektive pågående fredsoperasjonene er.

NUPI har sammen med 40 partnere over hele verden etablert et internasjonalt nettverk for å forske på nettopp dette. Av disse er 18 med i NORGLOBAL-prosjektet. EPONs overordnede mål er å forbedre internasjonale fredsoperasjoners effektivitet. Resultatene av disse studiene vil deles gjennom seminarer i Oslo, Addis Ababa (Den afrikanske union - AU), Brussel (EU) og New York (FN). EPON vil produsere en betydelig andel studier av spesifikke fredsoperasjoner, som vil representere en rik kilde til videre forskning, for eksempel for å identifisere faktorer som påvirker fredsoperasjonenes effektivitet.

Disse dataene vil bli gjort tilgjengelig gjennom et åpent datasett, som vil fungere som et kunnskapslager for det aktuelle temaet. EPON ble etablert i nært samarbeid med FNs Department of Peace Operations og AUs Peace Support Operations Division. EPON er det første globale forskningsnettverket som har en felles metodologisk tilnærming for å vurdere fredsoperasjoners effektivitet. Dataene vil være åpent tilgjengelige, med mål om å forbedre fredsoperasjonenes effektivitet.

EPON-nettverket har sin egen hjemmeside. Der finner du publikasjoner fra alle partnerne i nettverket. Scroller du lenger ned på denne siden, finner du EPON-relaterte publikasjoner som er publisert av NUPI eller forfattet av NUPI-forskere. Sentrale EPON-rapporter er:

Relaterte prosjekter:

Podkaster fra EPON:

  • What effect is United Nations peacekeeping having in South Sudan?


  • Effectiveness of Peace Operations: The case of Mali med Jaïr van der Lijn


  • How effective is the African Union mission in Somalia? Se også EPON-rapporten om AMISOM, som tilgjengelig her.


Se tidligere seminarer i EPON-regi:

 


 

 


   • 7. november 2018 deltok forskere fra EPON-nettverket i et panel under Geneva Peace Week, arrangert av nettverksmedlemmer ved Geneva Center for Security Policy (GCSP) EPON-styremedlem Annika Hilding-Norberg. Her ble funn fra de tre første pilotstudiene i nettverket presentert. Se arrangementet her:


 Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NORGLOBAL) og Utenriksdepartementet (via UNPO)

Artikler

EPON Seminar on Examining the Effectiveness of a New Generation of African Peace Operations

November 11, 2022

On 20 October, the Effectiveness of Peace Operations Network, the Training for Peace Programme and the Security Institute for Governance and Leadership hosted a seminar under the title “Examining the Effectiveness of a New Generation of African Peace Operations” at the Stellenbosch Institute for Ad1

News

EPON på Stockholm Forum for Peace and Development 2019

May 31, 2019

Det NUPI-koordinerte forskningsnettverket EPON var til stede under årets Stockholm Peace and Development Forum ‘From crisis response to peacebuilding: Achieving synergies’ 12-16. mai.

News
Bildet viser en FN-soldat i Mali

New book: UN Peace Operations in a Changing Global Order

October 23, 2018

In this book launch interview, editors Mateja Peter and Cedric de Coning reflect upon findings from their most recent book, identifying four global transformations and their implications for UN peace operations.

News
Bildet viser en FN-soldat i Mali

Fire globale skifter endrer FNs fredsoperasjoner

October 23, 2018

Den globale orden er i endring. Hva skjer så med FNs fredsoperasjoner? Det er hovedspørsmålet i Cedric de Coning og Mateja Peters nye bok.

News
Bildet viser fredsduer

PODKAST: Skaper FN fred?

September 20, 2018

Ifølge Kari Osland er kjempeorganisasjonen fortsatt svært viktig for verden.

News

WORLD PEACEKEEPING DAY: UN Peacekeeping at 70

May 28, 2018

UN peacekeeping faces significant challenges and some question whether it can remain relevant, but most countries agree on the importance of the UN as the centrepiece of global governance, and that peacekeeping is its flagship enterprise.

News
The image shows peace doves

Can a new approach change the UN?

April 23, 2018

The world is facing enormous challenges in light of protracted crises and conflicts. The United Nations are looking for answers with the new ‘sustaining peace’ approach. What are the chances of the new approach to change the UN and create sustainable peace? Cedric de Coning offers a cur1

News

Analysis: Nordic Peacekeepers for Ukraine: Back in Blue?

February 16, 2018

Could the Ukrainian crisis inspire a new generation of Nordic peacekeeping?

News
The image shows a UN peacekeepier

Det FN vi behøver?

October 24, 2017

Tilpasser FNs fredsoperasjoner seg fort nok?

News

Ny bok: Fremvoksende makter i sør kan endre fredsbygging fundamentalt

September 13, 2017

Hva er nytt og innovativ ved fredsinnsatsen til de fremvoksende maktene i det globale Sør?

News

FN-artikkel fra NUPI-forsker på nedlastingstoppen

June 20, 2017

Hva er konsekvensene av det fredsskapende mandatet for FNs fredsbevarende operasjoner?

News

Freds- og utviklingsrådgjevarar frå FN samlast på NUPI

June 16, 2017

NUPI, saman med Oslo Governance Center, er vertskap for fred- og utviklingrådgjevarar frå FN.

News

Anbefaler norsk modell til FN

May 22, 2017

Forrige uke lanserte NUPI og IPI en rapport som konkluderer med at den norskinitierte, flernasjonale rotasjonsordningen for transportfly bør danne modell for hvordan FN generer styrker i fremtiden.

Publikasjoner

Publication

Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA)

2019
This report assesses the extent to which the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) is achieving its current strategic ...
Publication : ARTIKKEL

The Joint Force of the G5 Sahel: An Appropriate Response to Combat Terrorism?

2018
The Joint Force of the Group of Five of the Sahel reflects the commitment of African states to cooperate to address common security challenges. Yet, little ...
Publication : NUPI Report

Researching the Effectiveness of Peace Operations, Seminar Report, 31 May – 1 June, Oslo

2017
The African Union (AU), European Union (EU), and United Nations (UN) are under increasing pressure to justify the effectiveness of the peace operations ...

Prosjektleder

Temaer
Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Konflikt  Forsvar  Utviklingspolitikk  Humanitære spørsmål  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  Nord-Amerika  Afrika  Europa  Asia  Midtøsten og Nord-Afrika  Sør- og Mellom-Amerika  AU
Deltakere

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

 

Jenny Nortvedt

Tidligere ansatt

Eli Stamnes

Tidligere ansatt

Eksterne

African Center for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), South Africa
Cairo International Centre for Conflict Resolution, Peacekeeping & Peacebuilding (CCCPA), Egypt
Center for Strategic and International Studies (CSIS-Jakarta), Indonesia
Folke Bernadotte Academy (FBA), Sweden 
German Peace Operations Centre (ZIF), Germany
International Peace Institute (IPI), USA
Institute for Peace and Security Studies (IPSS), Ethiopia
Laurea University of Applied Sciences, Finland
Norwegian Defence International Centre (NODEFIC), Norway
Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Norway
Norwegian Defence University College (NDUC/FHS), Norway
Norwegian Police University College (PHS), Norway
Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway
SaferGlobe, Finland
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Sweden
UiT The Arctic University of Norway, Norway
United Services Institute – India (USI-India), India

Arrangementer
tir. 28 mai 2019
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Kor godt har FNs fredsoperasjonar i Mali og Sør-Sudan fungert?

I samband med den internasjonale dagen for fredsbevaring har NUPI gleda av å invitere til eit seminar om effektiviteten av FNs fredsoperasjonar i Mali og Sør-Sudan.

søn. 25 nov. 2018
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Kor effektive har eigentleg FNs fredsoperasjonar i Somalia, Kongo og Mali vore?

Ekspertar frå heile verda skal i eit nytt nettverk sjå nærare på kor godt fredsoperasjonar faktisk fungerer.

tir. 13 nov. 2018
Event
Time: 12:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

FNs fredsoperasjonar i ei verd i endring

Undergeneralsekretær for fredsoperasjonar Jean-Pierre Lacroix presenterer status for FNs fredsoperasjonar.