Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Climate change and peacebuilding: sub-themes of an emerging research agenda

Skrevet av

Florian Krampe
Senior Researcher, SIPRI
Dylan O'Driscoll
Seniorforsker, SIPRI
McKenzie F. Johnson
Assistant Professor, University of Illinois at Urbana-Champaign
Dahlia Simangan
Hiroshima University
Farah Hegazi
Forsker, SIPRI
Cedric H. de Coning
Forsker 1

Red.

Skjermbilde 2024-04-24 kl. 09.45.03.png

Sammendrag:

Klimaendringer har dype effekter på global sikkerhet og fredsbygging. Mens eksisterende forskning hovedsakelig har fokusert på sammenhengen mellom klimaendringer og konflikt, har den i stor grad oversett det komplekse samspillet mellom klimaendringer, konfliktrammede stater og fredsbygging. Klimaendringer forverrer eksisterende sårbarheter i konfliktrammede samfunn ved å legge til stress i levebrødet og påvirke mat-, vann- og energisikkerheten negativt.

Dette er spesielt bekymringsfullt ettersom klimaendringene ofte merkes mest akutt i omgivelser der offentlige institusjoner allerede ikke klarer å møte befolkningens behov. Følgelig kan klimaendringer bidra til å forverre situasjonen og hindre evnen til å opprettholde, forsterke og bygge fred.

Selv om utøvere i fredsbyggingsfeltet har begynt å reagere på effektene av klimaendringer, har akademisk forskning ikke i tilstrekkelig grad adressert spørsmålet om hvordan klimaendringer påvirker fredsbygging og hvordan fredsbyggingsstrategier kan reagere effektivt.

For å fylle dette gapet er det nødvendig med en tverrfaglig tilnærming som trekker fra klimasikkerhet, miljøfredsbygging, miljøstudier og freds- og konfliktstudier for å utvikle en forskningsagenda som omfatter skjæringspunktene mellom klimaendringer og fredsbygging. Ved å erkjenne viktigheten av klimaendringer i fredsbyggingsarbeid, tar denne forskningsagendaen sikte på å gi kritisk innsikt og veilede fremtidige studier.

Temaer

  • Fredsoperasjoner
  • Humanitære spørsmål
  • Konflikt
  • Sårbare stater
  • Migrasjon
  • Klima

Skrevet av

Florian Krampe
Senior Researcher, SIPRI
Dylan O'Driscoll
Seniorforsker, SIPRI
McKenzie F. Johnson
Assistant Professor, University of Illinois at Urbana-Champaign
Dahlia Simangan
Hiroshima University
Farah Hegazi
Forsker, SIPRI
Cedric H. de Coning
Forsker 1
Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks