Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

Skrevet av

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Andrew E. Yaw Tchie
Seniorforsker
Asha Ali
Rådgiver
Florian Krampe
Senior Researcher, SIPRI
Jiayi Zhou
Forsker, SIPRI
Katongo Seyuba
Forskningsassistent, SIPRI
Kheira Tarif
Forskningsassistent, SIPRI

Red.

Screenshot 2023-02-22 at 09.34.10.png

Sammendrag:

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI and SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaforandringer, fred og sikkerhet i Afghanistan.
Afghanistan er svært sårbart for effektene av klimaendringer med hyppigere ekstremvær og temperaturøkninger langt over det globale gjennomsnittet. Disse faktorene, kombinert med arven etter fire tiår med krig, en kompleks humanitær nødsituasjon og en økonomisk krise siden Taliban tok over regjeringsmakten i august 2021, har økt sårbarheten til den afghanske befolkningen.

•Klimarelaterte ekstremværhendelser og naturfarer truer afghanske levebrød, øker fattigdom og matusikkerhet, og eroderer motstandsdyktigheten til lokalsamfunn, husholdninger og enkeltpersoner.
•Klimaendringer og miljøbelastninger bidrar til omfattende intern fordrivelse og endrede migrasjonsmønstre. Fordrivelse og rask urbanisering kan forverrre mat- og levebrødusikkerhet, legge ytterligere press på miljøressurser og øke sårbarheten til marginaliserte grupper, særlig kvinner og jenter.
•I et sikkerhetslandskap som fortsatt er preget av tilstedeværelsen av væpnede aktører, kan klimaendringer øke risikoen for lokale konflikter om land- og vannressurser.
•Fraværet av et inkluderende styresystem øker konkurransen over lokale naturressurser og konfliktrisikoen for marginaliserte sosiale grupper og kan forverre politisk og økonomisk ulikhet.
  • Published year: 2023
  • Publisher: NUPI og SIPRI
  • Page count: 4
  • Language: Engelsk

Temaer

  • Asia
  • Konflikt
  • Klima
  • FN

Skrevet av

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Andrew E. Yaw Tchie
Seniorforsker
Asha Ali
Rådgiver
Florian Krampe
Senior Researcher, SIPRI
Jiayi Zhou
Forsker, SIPRI
Katongo Seyuba
Forskningsassistent, SIPRI
Kheira Tarif
Forskningsassistent, SIPRI
Relevant innhold
Forskningsprosjekt
Forskningsprosjekt
Climate-related Peace and Security Risks