Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Digital Supply Chain Dependency and Resilience

cycon.PNG

Sammendrag:

Mens en voksende mengde litteratur tar for seg hvordan stater i økende grad søker å sikre sine digitale områder og begrense avhengigheter, har det blitt viet mindre oppmerksomhet til hvordan digital infrastruktur påvirker deres evne til å gjøre dette. Denne artikkelen presenterer en ny tilnærming til å studere cybersikkerhet og digitale avhengigheter, med fokus på hvordan private selskaper påvirker staters evne til å sikre kritiske tjenester. I denne artikkelen analyserer vi digitale forsyningskjeder for å undersøke de tekniske tverrgående tjenestene, infrastrukturene og lokasjonene som populære mobilapplikasjoner er avhengige av. Vi argumenterer for at disse avhengighetene har ulike effekter på motstandskraften til digitale teknologier på nasjonalt nivå, men at det å håndtere disse avhengighetene krever ulike og til tider motstridende tiltak. For å studere dette fenomenet utvikler vi en metodikk for å utforske dette empirisk ved å spore og undersøke de spredte og ofte implisitte avhengighetene i populære mobilapplikasjoner. For å analysere disse avhengighetene registrerer vi rå datatrafikkstrømmer for så å geolokalisere de ulike avhengighetene til utvalgte applikasjoner sett fra Oslo, Barcelona, Paris, Zagreb, Mexico By og Dublin.