Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

“Irregular” Migration and Divergent Understandings of Security in the Sahel

Skrevet av

Kari M. Osland
Direktør
Henriette Ullavik Erstad
Tidligere ansatt

Red.

Sammendrag:

Med utgangspunkt i EUs nye Pact on Migration and Asylum, lansert 23. september i år, ser Osland og Erstad nærmere på diskursen rundt migrasjon og voldelig ekstremisme i det sentrale Sahel. De påpeker at mens statlige og eksterne aktører oppfatter ”irregulær” migrasjon som en trussel, har migrasjon i lang tid vært en del av folks tilpasningsstrategi i møtet med nye trusler og utfordringer. Også måten voldelig ekstremisme håndteres på av statlige og eksterne aktører, ser ut til å undergrave folks mestringsmekanisme og fører i verste fall til at flere slutter seg til voldelige ekstremistiske grupper. Hovedargumentene i denne kommentaren baserer seg på en nylig utgitt artikkel i International Spectator.
 • Published year: 2020
 • Page count: 6
 • Language: English
 • Volume: 20
 • Journal: Istituto Affari Internazionali
 • URL 1: https://www.iai.it/en/pubblicazioni/irregular-migration-and-divergent-understandings-security-sahel
 • URL 3:

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Regional integrasjon
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Opprørsgrupper
 • Styring
 • EU

Skrevet av

Kari M. Osland
Direktør
Henriette Ullavik Erstad
Tidligere ansatt