“Irregular” Migration and Divergent Understandings of Security in the Sahel

Popular scientific article
Summary:

Med utgangspunkt i EUs nye Pact on Migration and Asylum, lansert 23. september i år, ser Osland og Erstad nærmere på diskursen rundt migrasjon og voldelig ekstremisme i det sentrale Sahel. De påpeker at mens statlige og eksterne aktører oppfatter ”irregulær” migrasjon som en trussel, har migrasjon i lang tid vært en del av folks tilpasningsstrategi i møtet med nye trusler og utfordringer. Også måten voldelig ekstremisme håndteres på av statlige og eksterne aktører, ser ut til å undergrave folks mestringsmekanisme og fører i verste fall til at flere slutter seg til voldelige ekstremistiske grupper. Hovedargumentene i denne kommentaren baserer seg på en nylig utgitt artikkel i International Spectator.

  • Published year: 2020
  • Page count: 6
  • Language: English
  • Volume: 20
  • Journal: Istituto Affari Internazionali
  • URL 1: https://www.iai.it/en/pubblicazioni/irregular-migration-and-divergent-understandings-security-sahel
  • URL 3: