Krig i en verden av fremmed intelligens

Book title: Digitalisering og internasjonal politikk

Bokkapittel
Screenshot 2022-06-17 at 14.45.12.png
Summary:

Dette kapittelet diskuterer en rekke problemstillinger knyttet til den pågående debatten rundt kunstig intelligens og dets innvirkning på fremtidens geopolitikk og krigføring. Gjennom innsikter fra vitenskaps- og teknologistudier (STS) søker kapittelet å stille spørsmål ved vanlige antagelser i statsvitenskapen om forholdet mellom teknologi, krig og politikk. Det vil bli argumentert for at statsvitenskapens behandling av disse som uavhengige elementer og de påfølgende forenklede forestillinger om teknologisk og sosiopolitisk endring må endres til fordel for en mer inklusiv tankegang rundt sosiotekniske praksiser. Dette vil bedre vår forståelse av forholdet krig-teknologi samtidig som det gir bedre grobunn for å diskutere endringer i kjølvannet av utviklingen av kunstig intelligens.

 • Published year: 2022
 • Publisher: Universitetsforlaget
 • Page count: 20
 • Language: Norsk
 • Pages: 192 - 212
 • Title of book/report: Digitalisering og internasjonal politikk
 • Part description:
  Kapittel
 • URL 1: https://www.universitetsforlaget.no/en/digitalisering-og-internasjonal-politikk
 • URL 3: