Much Ado About Very Little? Migration-Linked Development Assistance — the Cases of Poland and Norway

Summary:

Som svar på migrasjonskontrollkrisen som toppet seg i Europa i 2015-2016, lovet EU-institusjonene og noen europeiske stater å ta tak i de "grunnleggende årsakene til migrasjon", med bistand sett på som et viktig verktøy i så måte. Ved å sammenligne utviklingssamarbeidspolitikken i Polen og Norge viser denne artikkelen hvordan utviklings- og migrasjonsneksusen har blitt implementert i praksis av både nye og tradisjonelle givere. Til tross for viktige forskjeller på retorisk nivå, har ingen av statene endret deres utviklingssamarbeid vesentlig for å knytte det direkte til migrasjonsinteresser. Dette demonstrerer den begrensede nytten av “grunnleggende årsaker til migrasjon”-tilnærmingen.

  • Published year: 2021
  • Full version:
  • Publisher: Polish Institute of International Affairs
  • Page count: 11
  • Language: Engelsk
  • Journal: PISM Strategic File
  • URL 1: https://pism.pl/publications/Much_Ado_About_Very_Little_MigrationLinked_Development_Assistance_the_Cases_of_Poland_and_Norway
  • URL 3: