Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic

Rapport
Screenshot 2023-02-16 at 17.15.47.png
Themes
Arktis  Sikkerhetspolitikk  Klima
Written by

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør

Mike Sfraga

Utmerket stipendiat, Wilson Center

Pavel K. Baev

Forsker 1, PRIO

Troy J. Bouffard

Direktør, CASR

Marc Lanteigne

Førsteamanuensis, UiT

Marisol Maddox

Senior Arktis Analytiker, Wilson Center

Jan-Gunnar Winther

Specialist Director Norwegian Polar Institute

Summary:

Russlands storoffensiv i Ukraina i februar 2022 påvirket umiddelbart arktisk sikkerhet og samarbeid, både på regionalt og internasjonalt plan. Den arktiske regionen berøres av økte sanksjoner, at vestlige selskaper har trukket seg ut av Russland og at vestlige land har sørget for å ikke lenger være avhengige av russisk energi. Vi har også sett en økning i hybride sikkerhetshendelser. Samtidig fortsetter klimaendringene å forandre Arktis i stadig høyere hastighet.

Rapporten «Navigating Breakup: Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic» er skrevet som et innspill til det arktiske rundebordet (Arctic Security Roundtable, ASR) som skal holdes under Munich Security Conference 18. februar 2023. Rapporten forklarer hvordan både gamle og nye faktorer endrer i Arktis og sikkerhetspolitikken i regionen. Kapitlene handler om hvordan klimaendringer påvirker naturen, menneskelig sikkerhet og regionens militæroperasjonelle miljø. Den vurderer også den regionale sikkerhetspolitikken til stormaktene USA, Kina og Russland.

Forskerne skriver at de ulike myndighetene må fortsette å vektlegge utfordringene knyttet til Arktis. De må jobbe mot å redusere og håndtere risiko, uavhengig av avsluttede samarbeid med Russland avsluttes andre usikkerhetsmomenter som former politikken.