Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Norges klimaomdømme på Twitter

Screenshot 2022-10-27 at 12.08.01.png

Sammendrag:

I denne artikkelen undersøker vi om olje- og gassproduksjonen har negativ innvirkning på Norges klimaomdømme. Dette gjør vi ved å kartlegge meldinger som ble lagt ut på Twitter i forbindelse med det 26. klimatoppmøtet (COP 26) i Glasgow. For å sette Norges omdømme i perspektiv, sammenlikner vi Twitter-meldingene om Norge og Sverige. Studien viser at det er liten forskjell mellom meldingene som omhandler Norge og Sverige når det gjelder negative holdninger. Vi finner imidlertid to trekk som er av interesse for forståelsen av Norges omdømme. For det første er meldingene tematisk ulike: De dominerende temaene i meldingene som nevner Sverige handler om å fremme overgangen til grønn energi og klimaaktivisme, mens de dominerende temaene i meldingene om Norge i hovedsak handler om klimafinansiering og behovet for utfasing av produksjon av fossilt brensel. For det andre er de negative meldingene om Sverige av mer generell karakter, knyttet til kritikk av alle lands manglende omstilling, mens de negative meldingene om Norge er spesifikk, knyttet til olje- og gassproduksjon.
  • Published year: 2022
  • DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3762
  • Publisher: Cappelen Damm Akademisk
  • Language: Norsk
  • Journal: Internasjonal Politikk
  • URL 1: https://hdl.handle.net/11250/3012992
  • URL 3: