Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Norges styring av kunnskapsrelasjoner med land utenfor sikkerhetspolitiske samarbeid

Sammendrag:

Norske myndigheter har i flere år tatt aktive grep for å styrke internasjonaliseringen av kunnskapssektoren. Dette gjelder også samarbeid med flere autoritære land som Kina og Russland, som ikke inngår i Norges sikkerhetspolitiske samarbeid. De seneste årene har vi imidlertid sett en klar dreining mot at spørsmål om nasjonal sikkerhet og statusen til liberale verdier blir mer aktualisert, også knyttet til kunnskapsrelasjoner. Vi ser det i form av både skarpere advarsler fra sikkerhetstjenestene, endringer i regelverk og nye retningslinjer for kunnskapssamarbeid med land som Kina og Russland. I denne artikkelen presenterer vi disse endringene og diskuterer mulige implikasjoner. Empirisk bygger vi på data fra spørreundersøkelser og intervju, samt en gjennomgang av dokumenter og mediesaker om aktuelle hendelser. Teoretisk støtter vi oss på forklaringer med bakgrunn i geopolitikk- og sikkerhetiseringslitteraturen. Vi argumenterer for at tiltak som blir gjort for å beskytte nasjonal sikkerhet og liberale verdier, også kan begrense den frie forskningens handlingsrom og dermed endre rammene for akademisk frihet, spesielt for aktiviteter med tilknytning til aktører fra ikke-allierte land. For å unngå overdrevent strenge rammer, bør forskere og deres institusjoner aktivt vise og kommunisere hvordan de jobber med ansvarlighet i sine kunnskapsrelasjoner. Det gjelder ikke minst i situasjoner der etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer framstår som åpenbare.
 • Published year: 2024
 • DOI: https://doi.org/10.23865/intpol.v82.6060
 • Publisher: Cappelen Damm Akademisk
 • Page count: 16
 • Language: Norwegian
 • Journal: Internasjonal Politikk
 • URL 1: https://hdl.handle.net/11250/3127196
 • URL 3:

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia