Performance of Peace Operations

Rapport
Written by

Jenny Nortvedt

Forskningsassistent

Summary:

Hvordan kan vi og bør vi måle fredsoperasjoners effektivitet? Dette var et av temaene på det årlige Challenges Forum 2020 hvor NUPI var med-arrangør. Fredsoperasjoner er under press for å øke operasjonenes effektivitet og mandatoppnåelse, men møter samtidig flere utfordringer som budsjettkutt og Covid-19. Denne bakgrunnsrapporten ser på nyere forskning angående fredsoperasjoners effektivitet og FNs nye initiativer for intern evaluering og datahåndtering.