Hopp til innhold
NUPI skole

Jenny Nortvedt

Tidligere ansatt
jenny_nortvedt_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Jenny Nortvedt var vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen fred, konflikt og utvikling ved NUPI.

 

Ekspertise

 • Diplomati
 • Fredsoperasjoner
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN

Aktivitet

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk

Vi zoomer inn på Norges tilbakelagte medlemskap i FNs sikkerhetsråd i siste utgave av NUPI-tidsskriftet Internasjonal Politikk.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Konflikt
 • FN
Hvor hender det?
Det snakkes mye om at klimaendringer fører til konflikt, men hvordan henger disse egentlig sammen? 
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Climate
 • United Nations
Hvor hender det?
Det snakkes mye om at klimaendringer fører til konflikt, men hvordan henger disse egentlig sammen? 
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Climate
 • United Nations
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Female Participation in Peacebuilding Efforts in Africa: A Review of Recent Academic Contributions

I 2020 var det 20 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet (KFS). Gjennom de siste 20 årene har det vokst frem en større litteratur på temaet. Denne litteraturstudien undersøker først relevante bidrag innenfor KFS-agendaen i Afrika siden 2017, med spesielt fokus på deltakelse. Deretter undersøker artikkelen bidrag som tar for seg nye utfordringer for kvinners deltakelse i fredsbygging.

Publikasjoner

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

Somalia er svært utsatt for virkningene av klimaendringer og ekstremvær. Uten forutgående forebygging vil disse faktorene sannsynligvis forverre eksisterende sårbarheter og redusere folks levebrødsmuligheter, som igjen kan ha negative konsekvenser for stabilitet og sikkerhet i Somalia.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • Afrika
 • Sårbare stater
 • Klima
Media
Media
Media

VG forklarer: Dette blir Norges rolle i FNs sikkerhetsråd

Fra og med 1. januar er Norge en del av FNs sikkerhetsråd. Hva kan de gjøre der?

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Performance of Peace Operations

Hvordan kan vi og bør vi måle fredsoperasjoners effektivitet? Dette var et av temaene på det årlige Challenges Forum 2020 hvor NUPI var med-arrangør. Fredsoperasjoner er under press for å øke operasjonenes effektivitet og mandatoppnåelse, men møter samtidig flere utfordringer som budsjettkutt og Covid-19. Denne bakgrunnsrapporten ser på nyere forskning angående fredsoperasjoners effektivitet og FNs nye initiativer for intern evaluering og datahåndtering.

 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Media
Media
Media

Dette kan bli dilemmaer for Norge som medlem av i Sikkerhetsrådet

Som et lite land i FNs sikkerhetsråd kan Norge havne i en rekke dilemmaer. Her er noen av dem.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • FN
Media
Media
Media

Norge bør være en tydeligere stemme

Denne uken avgjøres valgkampen mellom Irland, Canada og Norge om plass i FNs sikkerhetsråd. Dersom Norge vinner har vi en klar oppfordring: Norge bør bestrebe seg på å være mer enn en konsekvent partner til multilateralt samarbeid og ivareta forholdet til våre nærmeste allierte. I dagens forhandlingsklima kreves en tydeligere stemme og alternative allianser i Sikkerhetsrådet.

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • FN
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Multilateral Cooperation and Climate-related Security and Development Risks

3. og 4. mars 2020 avholdt Norge og Senegal et regionalt møte i Dakar. Møtet var en del av afrikanske og nordiske lands felles initiativ om å styrke multilateralt samarbeid og en rettsbasert verdensorden. Temaet for møtet var «multilateralt samarbeid og klimarelaterte sikkerhets- og utviklingsutfordringer i Afrika, med et fokus på Sahel». Denne rapporten er arrangørenes sammendrag av møtet.

 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Klima
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Klima
1 - 10 av 22 oppføringer