Small States, Different Approaches. Estonia and Norway on the UN Security Council

Rapport
Screenshot-2021-11-26-at-14.13.45_large.png
Themes
Klima  Sikkerhetspolitikk  Cyber  Diplomati  Utenrikspolitikk  Konflikt  Europa  Norden  Styring  FN
Written by

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

 

Summary:

I 2021 er Estland og Norge valgt inn som medlemmer av FNs sikkerhetsråd. I denne rapporten diskuterer vi hvorfor små stater som Estland og Norge investerer tid, energi og ressurser i å søke et ikke-permanent sete i Sikkerhetsrådet. Hva kan de oppnå i sin periode som valgte medlemmer? Hvordan har Estland og Norge jobbet - individuelt og sammen - for å oppnå sine målsettinger i 2021?