Stor ståhei for ingenting? Debatten rundt USAs Air Sea Battle

NUPI Policy Brief
Themes
Sikkerhetspolitikk  Nord-Amerika  Forsvar
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

Lilly Pijnenburg Muller

Tidligere ansatt