Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

The end of stability - how Burkina Faso fell apart

Skrevet av

Morten Bøås
Forsker I
Viljar Haavik
Stipendiat
Alessio Iocchi
Tidligere ansatt

Red.

Screenshot 2022-10-28 at 09.34.07.png

Sammendrag:

Burkina Faso var lenge ansett som en oase av stabilitet i en konfliktfylt del av Afrika. Det er ikke tilfelle lenger. Islamske opprørere inspirert av jihadisk teologi har tatt over stadig større landområder. En årsak er spill-over-effekter fra tilsvarende konflikter i nabolandet Mali, men forfatterne hevder også at det plutselige fallet til det gamle regimet til Blaise Compaoré også er del av forklaringen på hva som har skjedd i Burkina Faso.

Artikkelen viser hvorledes Burkina Faso ble navigert unna konfliktene i nabolandet av hva vi kaller en ‘Big Man’ dyp stat bygget opp rundt formelle og uformelle regimesikkerhetsnettverk. Når denne dype staten forsvant da regimet til Compaoré ble kastet i et folkelig opprør, var grunnen egentlig beredt for at jihadistiske opprørere kunne gjøre et inntog. Gjennom forfatternes studie av denne prosessen, prøver nde å komme til en bedre konseptuell forståelse av hvorledes svake stater faktisk styres, og hvordan noen ledere av slike stater klarer å holde seg ved makten over lang tid, og hva som kan skje når slike ledere til slutt blir kastet fra makten.

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Afrika

Skrevet av

Morten Bøås
Forsker I
Viljar Haavik
Stipendiat
Alessio Iocchi
Tidligere ansatt