Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

UNITAMS Mandate Renewal Study: Fostering a Process of Trust and Inclusivity

Skrevet av

Sarah-Myriam Martin-Brûlé
Førsteamanuensis ved Bishop’s University, og Stipendiat ved the International Peace Institute, New York
Andrew E. Yaw Tchie
Seniorforsker
Olajumoke ( Jumo) Ayandele
Postdoktorstipendiat ved NYU’s Center for the Study of Africa and the African Diaspora (CSAAD), and a Non-Resident Fellow at the Center for Global Affairs
Thea Willoch Njaastad
Tidligere ansatt

Red.

Cedric H. de Coning
Forsker 1
UNITAMS report cover.png

Sammendrag:

FNs integrerte overgangshjelpsmisjon i Sudan (UNITAMS) ble opprettet 3. juni 2020 under FNs sikkerhetsråds (UNSC) resolusjon 2524 for å støtte Sudan under overgangen til demokratisk styre, og den ble fornyet året etter gjennom SC 2579(2021). UNITAMS ble unnfanget og designet for å svare på nye og langvarige problemer i Sudan: den politiske overgangsprosessen som begynte med desemberrevolusjonen i 2018 og arven etter væpnede konflikter. Oppdragets mandat anerkjenner eksplisitt de negative effektene av klimaendringer på stabiliteten i Sudan og understreker behovet for hensiktsmessig risikovurdering og risikostyringsstrategier. Likevel, siden vedtakelsen av misjonens mandat i juni 2020 og fornyelsen i juni 2021, har Sudans politiske, sikkerhetsmessige og økonomiske situasjon blitt betydelig forverret.

Et forsøk på militærkupp i september 2021, etterfulgt av et vellykket statskupp 25. oktober 2021, har ytterligere forverret Sudans politiske krise, økt usikkerhet, undergravd økonomien og resultert i avbrudd i bilateral og internasjonal finansiering – alt midt i den pågående pandemi. Denne raskt skiftende politiske, sikkerhetsmessige og økonomiske konteksten har plassert UNITAMS i en svært delikat posisjon i forhold til vertsregjeringen. Det har krevd at UNITAMS fokuserer en betydelig del av sin oppmerksomhet på gode embeter og diplomati, slik at den, sammen med Den afrikanske union (AU), Intergovernmental Authority on Development (IGAD), og andre internasjonale partnere og sudanesiske interessenter, kan støtte en prosess sikte på å bringe Sudans overgang tilbake på sporet.

Mens UNITAMS-mandatet forblir relevant og tilstrekkelig, må misjonen fortsatt gis fleksibilitet til å tilpasse fokuset til den raskt skiftende dynamikken på bakken. UNITAMS’ gode kontorers rolle bør forbli i sentrum for misjonens innsats i løpet av neste mandatperiode, og hjelpe sudanesiske interessenter med å finne et inkluderende politisk oppgjør som kan sikre en overgang til demokratisk styre på mellomlang til lang sikt. Samtidig bør misjonen fortsette sitt arbeid til støtte for sine andre mål og prioriteringer, inkludert beskyttelse av sivile, gjennomføring av fredsavtalen, og rådgivning og kapasitetsbygging, særlig knyttet til rettsstatssektoren. Misjonen bør styrke sitt fokus på og evne til å integrere klimarelaterte sikkerhetsrisikoer i sitt analytiske arbeid, spesielt når det gjelder å støtte lokal konfliktforebygging, demping og forsoningsarbeid for å forhindre interkommunal vold. Selv om det har vært betydelige fremskritt i å styrke samarbeidet mellom FN, AU og IGAD, må opprettholdelse og opprettholdelse av partnerskapet fortsatt være en nøkkelprioritet i misjonens arbeid for å fremme regional stabilitet.
  • Published year: 2022
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 34
  • Language: English

Temaer

  • Afrika
  • Fredsoperasjoner
  • FN

Skrevet av

Sarah-Myriam Martin-Brûlé
Førsteamanuensis ved Bishop’s University, og Stipendiat ved the International Peace Institute, New York
Andrew E. Yaw Tchie
Seniorforsker
Olajumoke ( Jumo) Ayandele
Postdoktorstipendiat ved NYU’s Center for the Study of Africa and the African Diaspora (CSAAD), and a Non-Resident Fellow at the Center for Global Affairs
Thea Willoch Njaastad
Tidligere ansatt