Utfordrende kunnskapssamarbeid: Etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter i internasjonale samarbeid

Rapport
Screenshot 2022-10-14 at 12.22.33.png
Summary:

Denne rapporten presenterer resultater fra en studie av etiske- og sikkerhetsmessige utfordringer som forskere og forskningsinstitusjoner i Norge møter og håndterer i sine internasjonale samarbeid. Forfattere er Hans Jørgen Gåsemyr, Kristin Fjæstad og Malin Elisabeth Tvedt Hogstad.