HHD 2009

 • 2009: Tyskland etter valget
  Hvor hender det? 2009 : 20 | November 1, 2009

  I et år smekkfullt av jubileer og markeringer har tyske velgere også gått til valgurnene – i flere omganger. Det er som om et av demokratiets aller f1

 • Etter valet i 2009: Iran - kva for ei framtid?
  Hvor hender det? 2009 : 21 | November 15, 2009

  Dei dramatiske hendingane knytte til presidentvalet i Iran 12. juni i år, har på ein gjennomgripande måte endra den politiske situasjonen i landet.

 • Narkotikaens globale åk
  Hvor hender det? 2009 : 13 | May 10, 2009

  Flere lider en voldsom død utenfor verdens krigssoner enn i dem. Titusener blir årlig drept – direkte eller indirekte – som følge av kriminelles vold1

 • Tyrkia og omverdenen
  Hvor hender det? 2009 : 7 | March 8, 2009

  Hvor står Tyrkia i dag? Hvilke maktambisjoner har landets ledere?

 • Ikke bare for stater - også næringslivet
  Hvor hender det? 2009 : 15 | September 19, 2009

  Den tid er over da selskaper og næringslivets interesseorganisasjoner kunne avfeie enhver kritisk kommentar om næringslivets menneskerettighetsansvar1

 • Nobels fredspris 2009: Obama viser vei
  Hvor hender det? 2009 : 17 | October 11, 2009

  Obama har gjennom sin utenrikspolitiske samarbeidslinje bidratt til en avgjørende bedring av det internasjonale debattklima.

 • Hvor går Pakistan?
  Hvor hender det? 2009 : 22 | November 29, 2009

  Pakistan - et land med atomvåpen - opplever omfattende ustabilitet, voldshandlinger og annen uro, og for mange synes den pakistanske staten å være næ1

 • Oljemarkedet og finanskrisen
  Hvor hender det? 2009 : 23 | December 6, 2009

  I hvilken grad skyldtes oppgangen i oljeprisen på 2000-tallet finansielle aktører (investeringsbanker og -fond, hedgefond osv) som ville posisjonere1

  Diverse oljerelaterte bilder samlet i en kollasje.
 • Operasjon Dagsverk 2009:
  Hvor hender det? 2009 : 18 | October 18, 2009

  I det sørlige Afrika får ni av ti funksjonshemmete aldri gå på skole. Operasjon Dagsverk 2009 har som mål å hjelpe unge funksjonshemmete til å få utd1

 • Jordas tilstand
  Hvor hender det? 2009 : 8 | March 15, 2009

  I rapporten Global Environment Outlook (GEO-4) kjem FNs miljøprogam med ei oppsummering av jordas helsetilstand – globalt og regionalt.