Hopp til innhold
NUPI skole

Forum for Development Studies

title

Forum for Development Studies

image

intro

Forum for Development Studies ble utgitt første gang I 1974, og ble raskt det ledende norske tidsskriftet for forskning på utviklingsspørsmål.

content

Forum har gradvis blitt et internasjonalt tidsskrift, med de nordiske landene som hovedområde.

Forum for Development Studies eies av NUPI og Norsk forening for utviklingsforskning. Forum skal være en plattform for utviklingsforskning i bred forstand. Dette inkluderer samfunnsvitenskap, humaniora, økonomi, historie og juss. Alle artikler er fagfellevurdert e.

For å opprettholde tidsskriftet som et møtested for ulike disipliner oppfordrer vi bidragsytere til å kommunisere på tvers av fagdisipliner. Bidrag som begrenser bruk av ekskluderende terminologi og som utforsker spørsmål på måter som er tilgjengelig for alle tidsskriftets lesere vil bli prioritert.
Vi oppmuntrer til artikler som er solid fundert i empiri, inkludert empiriske funn basert på praktisk gjennomføring av utviklingsprosjekter, men også bidrag av mer teoretisk art. Spesielt ønsker vi artikler som utforsker nye perspektiver innen utviklingsstudier og utforsker implikasjonene av slike teorier for utviklingsprosesser velkommen.

For elektronisk tilgang, klikk her.

Redaktører:
Jon Harald Sande Lie
Stein Sundstøl Eriksen

Bokmeldingsredaktør:
Frida Bjørneseth

Redaksjonens adresse:
Forum for Development Studies
C.J. Hambros plass 2D
Postboks 7024 St. Olavs Plass
0130 OSLO

E-post til redaksjonen:
fds@nupi.no

article_list_title

article_list

documents_list_title

dokuments_list

title_persons

persons

external_links_title

external_links