Internasjonal Politikk

title

Internasjonal Politikk

image

intro

Internasjonal politikk er det sentrale skandinaviske tidsskriftet innen internasjonale studier. Tidsskriftet ligger i skjæringsfeltet mellom fag og opplysning, og har som overordnet formål å presentere faglig innsikt av topp kvalitet på en tilgjengelig måte. Tidsskriftet favner bredt, geografisk og faglig, og redaktørene søker derfor artikler fra ulike miljøer i Norden.

content

Tidsskriftet presenterer artikler, kommentarer, debattinnlegg og anmeldelser med appell til akademia så vel som til praktikere og den interesserte allmennheten, og fokuserer derfor både teoretisk og empirisk.

Tidsskriftet ble startet av Norsk komité for internasjonale spørsmål i 1937, og har siden 1960 blitt utgitt av Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Fra og med 2009 til og med 2015 hadde Universitetsforlaget utgiveransvaret, på vegne av NUPI.

Fra 2016 har IP blitt åpent tilgjengelig på nett for alle som et open access tidsskrift, utgitt under Cappelen Damm Akademisk sin redaksjon Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).

Internasjonal politikk retter seg mot forskere og studenter i statsvitenskap og internasjonal politikk, ansatte i internasjonalt orienterte organisasjoner og institusjoner innenfor bistand og nødhjelp, forsvaret, og alle som er opptatt av utenrikspolitiske spørsmål.

Internasjonal politikk kommer ut i digitalt format fire ganger i året og publiserer originalarbeider på norsk, svensk og dansk.

Utgiver: NOASP, Cappelen Damm Akademisk

Redaktører:

Bokredaktør:

Minda Holm

Redaksjonens adresse:
C.J. Hambros plass 2D
Postboks 7024 St. Olavs Plass
0130 OSLO

article_list_title

article_list

documents_list_title

dokuments_list

title_persons

persons

external_links_title

external_links