Militærmaktseminaret 2019: Hva vil vi med Forsvaret?

Ons 13 nov. 2019
Tid: 09:00 Sted: Wergeland, Litteraturhuset i Oslo Språk: Norsk Ledige plasser: 121
Legg i kalender 19-11-13 09:00 19-11-13 13:15 38 Militærmaktseminaret 2019: Hva vil vi med Forsvaret? Trusselbildet endrer seg raskt. Kan morgendagens forsvar forsvare oss? Bli med når vi skal diskutere dette og mer under årets Militærmaktseminar på Litteraturhuset 13. november. Wergeland, Litteraturhuset i Oslo NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Trusselbildet endrer seg raskt. Kan morgendagens forsvar forsvare oss? Bli med når vi skal diskutere dette og mer under årets Militærmaktseminar på Litteraturhuset 13. november.

Forsvarets rolle er først og fremst å forhindre krig. Det skal avskrekke angrep på norsk territorium, men også sikre politisk handlefrihet og norsk suverenitet. Sammen med andre samfunnsaktører skal Forsvaret bidra til at Norge ikke utsettes for utilbørlig press eller settes i situasjoner vi ikke kan håndtere. For å oppnå dette må Norge ha en kapabel militærmakt. Hvordan bør dette se ut?

I kjølvannet av forsvarssjefens siste Fagmilitære råd, og i forkant av den neste Langtidsplanen for forsvarssektoren, vil årets Militærmaktseminar sette fokus de strategiske og strukturelle valgene som må tas i tiden fremover.

Hvordan tilpasser vi Forsvaret til dagens komplekse trusselbilde? Er Forsvaret tilstrekkelig synkronisert med andre sektorer for å sikre Norge mot angrep? Og er Forsvaret i stand til å løse de oppgavene det er pålagt? Kan det bidra i hele krisespekteret? Om ikke, hva må gjøres? Bør noen oppgaver nedprioriteres? Hvilke sikkerhetspolitiske konsekvenser vil dette eventuelt ha?

PROGRAM:

09.00-10.00

Velkommen, NUPI-direktør Ulf Sverdrup

Åpningstale, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Hovedtrekk fra forsvarssjefens siste Fagmilitære råd, BG Øyvind Kvalvik, Leder for utredningen av FMR

Muligheter og utfordringer med forsvarssjefens siste Fagmilitære råd, Ståle Ulriksen, Sjøkrigsskolen

Spørsmål fra salen

10.00-10.15

Kaffepause

10.15-11.45

Fagdebatt: Planlegging mellom politikk og våpensystemer

Ordstyrer: Hedda Bryn Langemyr, direktør for Utsyn – Forum for utenriks og sikkerhet

Hvordan planlegger man et forsvar? Oblt. Palle Ydstebø, Krigsskolen

Landmakten mellom atomkrig og små grønne menn, OB Tomas Beck, Hærstaben

Sjø og land, hand i hand? OK Tor Ivar Strømmen, Sjøkrigsskolen

Planlegger vi oss i hjel?  Erik Reichborn-Kjennerud, NUPI

11.45-12.15

Pause med lett servering

12.15-13.15

Politisk paneldebatt: Forsvarets strategiske innretning mot neste LTP

Ordstyrer: Karsten Friis, NUPI

Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant (AP)

Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant (SP)

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant (H)

Audun Lysbakken, stortingsrepresentant (SV)

Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (FrP)