Francesca R. Jensenius

Forsker 1

Francesca R. Jensenius er forsker 1 i bistilling på NUPI, og professor på Institutt for statsvitenskap ved UiO. Hun jobber med komparativ politikk, komparativ politisk økonomi og forskningsmetode, med et regionalt fokus på Sør-Asia.

Hun er særlig interessert i spørsmål om hvordan valgdynamikk og institusjonell utforming påvirker forskjellige typer ulikhet i samfunnet. Dette studerer hun ved å kombinere innsikter fra feltarbeid med innsamling og analyser av store datasett.

Mange av publikasjonene til Jensenius handler om statens rolle i å gi mer politisk og økonomisk innflytelse til kvinner og minoritetsgrupper. I boken Social Justice through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India (Oxford University Press, 2017) så hun på de langsiktige konsekvensene av kvotering for lavkaste-grupper i India (de såkalte "Scheduled Castes"). Hun har også skrevet artikler om blant annet politisk inkludering av kvinner i indisk politikk, forholdet mellom politiske partiers organisasjonsstruktur og valgresultater, og hvordan valginsentiver påvirker lokale utviklingsmønstre.

Jensenius forsker for tiden på forholdet mellom politiske institusjoner, valgresultater og utvikling på lokalt nivå i India. I tillegg har hun et komparativt prosjekt om hvordan lover rundt om i verden påvirker de politiske mulighetene og den sosioøkonomisk utviklingen til kvinner og andre marginaliserte grupper.

Jensenius fikk Nils Klim-prisen for sin forskning i 2018, og Christian Michelsens pris for fremragende utviklingsforskning i 2016.

Se også hennes personlige hjemmeside for ytterligere informasjon.