Guri Bang

Forsker 1

Guri Bang er ekspert på internasjonal klima- og energipolitikk i Forskningsgruppen for global orden og diplomati, og forsker på hvordan politiske beslutningsprosesser på nasjonalt nivå i store utslippsland påvirker det internasjonale klimasamarbeidet. 

Hennes forskning forklarer og sammenlikner utviklingstrekk og utfordringer i klima- og energipolitikken i USA, Tyskland, Storbritannia og Norge. Tidligere ledet hun forskningen på nasjonal klimapolitikk store utslippsland i FME-senteret CICEP. Hun har også fulgt utviklingen i de internasjonale klimaforhandlingene tett. Guri Bang har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært gjesteforsker ved University of Maryland i USA, Freie Universität Berlin, American University i Washington D.C og Brookings Institution i Washington D.C. Bang er medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet Climate Policy (Taylor and Francis) og bokserien Studies in Comparative Energy and Environmental Politics (Oxford University Press).

 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Forskningsprosjekt

  Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

  2019 - 2022 (Ongoing)

  Denne strategiske satsningen har som hovedmål å bidra til at Utenriksdepartementet, Norad og andre aktører innenfor utviklingspolitikk skal få systematisk og relevant kunnskap om hvordan internasjonale politiske endringer vil påvirke norsk utviklingspolitikk. Satsningen vil særlig analysere betydningen...

 • Forskningsprosjekt

  Evaluating Power Political Repertoires (EPOS)

  2016 - 2020 (Ongoing)

  EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og verdenspolitikkens systematiske evner, til de faktiske repertoarene hvor stater engasjerer hverandre.