Guri Bang

Forsker 1 (i permisjon)

Guri Bang er ekspert på internasjonal klima- og energipolitikk i Forskningsgruppen for global orden og diplomati, og forsker på hvordan politiske beslutningsprosesser på nasjonalt nivå i store utslippsland påvirker det internasjonale klimasamarbeidet. 

Fram til juni 2022 har Bang permisjon fra NUPI.

Hennes forskning forklarer og sammenlikner utviklingstrekk og utfordringer i klima- og energipolitikken i USA, Tyskland, Storbritannia og Norge. Tidligere ledet hun forskningen på nasjonal klimapolitikk store utslippsland i FME-senteret CICEP. Hun har også fulgt utviklingen i de internasjonale klimaforhandlingene tett. Guri Bang har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært gjesteforsker ved University of Maryland i USA, Freie Universität Berlin, American University i Washington D.C og Brookings Institution i Washington D.C. Bang er medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet Climate Policy (Taylor and Francis) og bokserien Studies in Comparative Energy and Environmental Politics (Oxford University Press).


UTDANNING:

2004 Doktorgrad i statsvitenskap, UiO

ARBEIDSERFARING:

2021 -          Førsteamanuensis, NMBU

2020-           Forsker 1, NUPI (i permisjon)

2014 - 2020 Forskningsdirektør, CICERO

2004 - 2014 Seniorforsker, CICERO

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler