Evaluating Power Political Repertoires (EPOS)

2016 - 2020 (Avsluttet) Prosjektnummer: 250419
Forskningsprosjekt
EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og verdenspolitikkens systematiske evner, til de faktiske repertoarene hvor stater engasjerer hverandre.

To utviklinger preger i dag verdenspolitikken i stor grad.

For det første blir økonomisk og militær makt mindre konsentrert rundt Nord-Atlanteren.

For det andre fører globaliseringsprosesser, inkludert endringer i kommunikasjonsteknologi, produksjonskjeder og transportvektorer, til at mange beslutningstakere og analytikere må finne nye paradigmer for å forstå politisk makt. Noen henviser til "soft power" eller nettverksmakt, og indikerer at maktens natur i seg selv er under forandring. Dette utfordrer forskningen, fordi det dominerende rammeverket for forståelse av det første settet med prosesser forutsetter historisk kontinuitet - at de samme grunndynamikkene opererer i alle maktoverganger over tid og rom.

Innsatsene som underbygger det andre settet, fokuserer på historisk diskontinuitet og antyder at skiftninger i dagens verdenspolitikk kan utspille seg veldig annerledes enn tidligere fordi maktens natur er i forandring.

Evaluating Power Political Repertoires (EPOS) har som mål å endre hvordan vi undersøker maktpolitikk: heller enn å fokusere på statens maktressurser og hvordan de systemiske funksjonene i verdenspolitikken betinger visse typer maktpolitisk atferd, fokuserer EPOS på repertoarer der stater engasjerer hverandre.

Prosjektteamet trekker fram fra den kontroversielle politikkens velutviklede analytiske rammeverk, men tilpasser det nødvendigvis for studien av internasjonale relasjoner. Dermed definerer prosjektet ‘repertoar av maktpolitikk’ som et spekter av taktikker som stater vender seg til når de konkurrerer om innflytelse. Å erkjenne at stater trakter etter innflytelse gjennom repertoarer åpner spennende muligheter for å forstå dynamikken i maktpolitisk konkurranse.

Finansieringskilde

Norges Forskningsråd

Program

Toppforsk - FRIHUMSAM

Artikler

Fra hemmelige forhandlinger til Twitter-diplomati for alles åsyn

October 7, 2022

I tidligere tider ville Brexit-forhandlingene sannsynligvis foregått i hemmelighet bak lukkede dører. Men nå utspiller slike forhandlinger seg ofte også i sanntid på Twitter. NUPI-forsker Øyvind Svendsen har sett nærmere på hva det innebærer.

News
Bildet viser Japans president Abe og USAs president Trump

Ny japansk strategi for åpenhet i Asia kan signalisere økt rivalisering med Kina

May 10, 2019

Den siste tiden har Norden og resten av Europa fått øynene opp for en diskusjon som har pågått i årevis i Asia, nemlig betydningen av «Indo-Stillehavsregionen» for utenriks- og sikkerhetspolitikk.

News
Bildet viser Mount Fuji i Japan

Japans og Kinas konkurrerende virkeligheter

August 23, 2017

Kina har spilt en sentral rolle for hvordan Japan forstår og fremstiller seg selv i århundrer. Men hvilken rolle spiller Kina i denne identitetsskapingen i dag, spør NUPI-forsker Wrenn Yennie Lindgren i en ny artikkel.

Publikasjoner

Publication
AfterwordInternationalOrganizationsandTechnologiesofStatehood_large.jpg

Afterword: International Organizations and Technologies of Statehood

The afterword discusses the contributions to the symposium by drawing links to cognate fields such as international relations, international law, and ...
Publication
performingStatehoodThroughCrises.jpg

Performing Statehood through Crises: Citizens, Strangers, Territory

2020
Forskningen på krisehåndtering ser i liten grad på variasjonen i hvordan en og samme aktør bruker ulike verktøy og fremhever ulike sider ved sin identitet ...
Publication : ARTIKKEL

The Relationship Between Narratives and Security Practices: Pushing the Boundaries of Military Instruments in Japan

2019
Japanese security policy has undergone significant changes lately. Japanese policymakers have recently argued over advancing Japan’s Self-Defense Forces ...
Publication : ARTIKKEL

corporaexplorer: An R package for dynamic exploration of text collections

2019
This article presents the 'corporaexplorer' open source software. 'corporaexplorer' is an R package that uses the Shiny GUI (graphical ...
Publication : ARTIKKEL

States before relations: On misrecognition and the bifurcated regime of sovereignty

2018
The symbolic structure of the international system, organised around sovereignty, is sustained by an institutional infrastructure that shapes how states ...
Publication : ARTIKKEL

French status seeking in a changing world. Taking on the role as the guardian of the liberal order

2018
France has a long history as a traditional European great power. But is this still the case today? The analysis in this article shows how French exceptionalism, ...
Publication : ARTIKKEL

Frustrated Sovereigns: The agency that makes the world go around

2018
In this special issue we build on the growing interest in recognition to suggest that a shift from recognition to misrecognition open up new theoretical ...
Publication : ARTIKKEL

New Dynamics in Japan-Russia Energy Relations 2011-2017

2018
Since the triple disaster in Japan in 2011, the energy dimension of Japan-Russia relations in the Russian Far East (RFE) has developed at a more rapid ...
Publication : ARTIKKEL

Identity Politics and the East China Sea: China as Japan's 'Other'

2017
This article contributes to the relational IR literature on identity politics and Sino-Japanese relations. Theoretically, we develop Rumelili's 2004 ...

Prosjektleder

Temaer
Europa  Afrika  Asia  Russland og Eurasia  Sør- og Mellom-Amerika  Internasjonal økonomi  Sikkerhetspolitikk
Deltakere

Morten Skumsrud Andersen

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for global orden og diplomati

 

Iver B. Neumann

Tidligere ansatt

Guri Bang

Tidligere ansatt

Eksterne

Daniel Nexon, Georgetown University (US)

Stacie Goddard, Wellesley College (US)

Alexander Cooley, Columbia University (US)